TAKIMI I TRETË TRANSKRAKTUES (Prishtinë (Kosovë), 29-30 Shkurt 2019)