PUNA JONË

 

Gjatë projektit, partnerët do të zhvillojnë një platformë online me burime të hapura arsimore. Do të përfshijë:

 

 

Count Me In target areas:

 

· water management

· waste management

· energy management

· urban mobility

· e-governance

· citizen services

· data-mining

· access for all