ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO

në Pianzë është një organizatë me origjinë të lashtë, e themeluar në 1814, e lindur për t’u kujdesur për edukimin e fëmijëve të shurdhër dhe për të trajnuar mësuesit e tyre.

Instituti është një fondacion jo fitimprurës.

SHËRBIMET:

  • Nevoja të veçanta për mësuesit dhe edukatorët në shkollat ​​e zakonshme (nga kopshti deri në universitet) duke mbështetur studentët në bashkëpunim me shërbimet sociale lokale dhe autoritetet shkollore;
    Programi i trajnimit për personat e shurdhër dhe të shurdhër të shumë njerëzve të dëmtuar dhe studentët me aftësi të kufizuara të ndryshme;
    Trajnimi profesional dhe udhëzimi profesional për të rinjtë e shurdhër (gatim dhe kopshtari);
    Trajnim për mësuesit, terapistët e fjalës dhe edukatorët;
    Biblioteka e specializuar dhe qendra e dokumentacionit për mësuesit dhe prindërit;
    Projektet e veçanta për përfshirjen e njerëzve të shurdhër në shoqëri në funksion të qasjes universale, me fokus në institucionet muzeale dhe kulturore;
    Projektet me Universitetet në fushat e hulumtimeve, rehabilitimit gjuhësor dhe shërbimeve sociale;
    Strehim në shtëpi për të rriturit e shurdhër;
    Projekte evropiane;
    Terapia e fjalorit dhe programet SLI;
    Kopshti i fëmijëve (me ID kombëtare si shkollë formale);
    Klasat e gjuhës: italisht, anglisht, gjuhët e shenjave.

Viale San Pancrazio n.65 PIANEZZA (TO) Tel: +39 011 9676317 Faksi: +39 011 9677048

info@istitutosorditorino.org / International@istitutosorditorino.org

WWW.ISTITUTOSORDITORINO.ORG

 
  international@istitutosorditorino.org
  +39 011 9676317
  WWW.ISTITUTOSORDITORINO.ORG