DOMSPAIN CONSULTING

DomSpain është organizatë për edukimin e të rinjve, e specializuar në fushën e arsimit, trajnimeve, studimeve dhe aftësive profesionale, sociale, ndërkulturore, gjuhës dhe teknologjive të reja.
Në edukim jemi të specializuar për gjuhët e huaja, teknologji kompjuterike, ekonomi dhe programe të gatimit , duke ofruar një numër të madh të kurseve dhe workshopeve për entitete private dhe të komunave të qyteteve brenda vendit.
Ne ofrojmë kurse të cilat përshtaten për nevojat specifike të pjesëmarrësve në çdo formë (kurse afatgjate ose intensive, kurse të mësimit online, monografi etj). Veç kësaj, ne organizojmë, projektimin dhe menaxhimin e të gjitha llojeve të trajnimeve, përfshirjen e programeve jashtë vendit, punësimi në punë (job shadowing) etj, për studentët, mësuesit, stafin akademik dhe administrative, emigrantët e sapoardhur ose njerëzit që duan të punojnë jashtë vendit.
Kurset tona janë të dizajnuar për çdo një që është duke kërkuar përmisimin e kapaciteteve dhe aftësitë e tyre të punës, të hapur për përvoja të reja pa lënë anash studimet e tyre që të marrin trajnime në gjuhë, aftësi kulturore dhe ndërkulturore.
Në të njëjtën kohë, ne punojmë të përmisojmë nivelin e edukimit tek mësuesit, akademikët dhe qendra e trajnimit ofron udhëzime dhe ndihmë për shkolla, dhe mësuesit e tyre për të zbatuar teknologjinë dhe metodat inovative të mësimdhënies.
E gjithë kjo është e mundur falë përmisimit tonë të integruar në trajnimet e menaxhimit të kurrikulave, të cilët ofrojnë mësueseve dhe nxënësve me një kompetencë më të mirë me një gamë të gjerë temash.

DomSpain është anëtare themelues i DLearn, e Rrjetit Evropian të Mësimit Digjital i cili aktualisht llogaritet në rreth 30 vende.
Kjo shoqate synon të përmisojë cilësinë e arsimit dhe trajnimin e të rinjve, promovimin dhe lehtësimin e qasjes tek mësuesit dhe nxënësit, për teknologjinë e re dhe mësime të reja inovative.
DomSpain është organizatë për edukimin e të rinjve, e specializuar në fushën e arsimit, trajnimeve, studimeve dhe aftësive profesionale, sociale, ndërkulturore, gjuhës dhe teknologjive të reja.
Në edukim jemi të specializuar për gjuhët e huaja, teknologji kompjuterike, ekonomi dhe programe të gatimit , duke ofruar një numër të madh të kurseve dhe workshopeve për entitete private dhe të komunave të qyteteve brenda vendit.
Ne ofrojmë kurse të cilat përshtaten për nevojat specifike të pjesëmarrësve në çdo formë (kurse afatgjate ose intensive, kurse të mësimit online, monografi etj). Veç kësaj, ne organizojmë, projektimin dhe menaxhimin e të gjitha llojeve të trajnimeve, përfshirjen e programeve jashtë vendit, punësimi në punë (job shadowing) etj, për studentët, mësuesit, stafin akademik dhe administrative, emigrantët e sapoardhur ose njerëzit që duan të punojnë jashtë vendit.
Kurset tona janë të dizajnuar për çdo një që është duke kërkuar përmisimin e kapaciteteve dhe aftësitë e tyre të punës, të hapur për përvoja të reja pa lënë anash studimet e tyre që të marrin trajnime në gjuhë, aftësi kulturore dhe ndërkulturore.
Në të njëjtën kohë, ne punojmë të përmisojmë nivelin e edukimit tek mësuesit, akademikët dhe qendra e trajnimit ofron udhëzime dhe ndihmë për shkolla, dhe mësuesit e tyre për të zbatuar teknologjinë dhe metodat inovative të mësimdhënies.
E gjithë kjo është e mundur falë përmisimit tonë të integruar në trajnimet e menaxhimit të kurrikulave, të cilët ofrojnë mësueseve dhe nxënësve me një kompetencë më të mirë me një gamë të gjerë temash.

DomSpain është anëtare themelues i DLearn, e Rrjetit Evropian të Mësimit Digjital i cili aktualisht llogaritet në rreth 30 vende.
Kjo shoqate synon të përmisojë cilësinë e arsimit dhe trajnimin e të rinjve, promovimin dhe lehtësimin e qasjes tek mësuesit dhe nxënësit, për teknologjinë e re dhe mësime të reja inovative.

 

CONTACT:

Address

Raval St Pere, núm. 1-3, principal – 43201 Reus (España)

Telephone

0034 660 115 104

E-mail

international@domspain.eu

Web

www.domspain.eu

 
  international@domspain.eu
  +34 660 115 104
  www.domspain.eu