Mbledhja e Parë Ndërkombëtare (Torino (Itali), 11-12 dhjetor 2017))