MATERIALET PËR STUDENTËT

 

“Count Me In” do t’ju ndihmojë të kuptoni potencialin tuaj të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe burimeve të zakonshme të teknologjisë për të gjetur zgjidhje për komunitetin tuaj, vendin tuaj të punës dhe jetën tuaj të përditshme. Baza e të dhënave dhe kursi elektronik në këtë platformë do t’ju ndihmojnë të jeni gati që të bëni maksimumin e kapacitetit tuaj për të gjetur zgjidhje smart për problemet tuaja të përditshme.

 

  • Baza e të dhënave e PROJEKTEVE SMART TË UNIONIT EVROPIAN
  • Baza e të dhënave e SMART IDE- ve
  • Baza e të dhënave e NDRYSHIMEVE SMART
  • Kursi elektronik për të rinjtë “Bëni komunitetin tuaj smart”, në anglisht, shqip, kroatisht, italisht, letonisht, polonisht, spanjollisht.