Timeline

Mbledhja e Parë Ndërkombëtare

Torino (Itali), 11-12 Dhjetor 2017

     

Mbledhja e DYTË Transnacionale

Sczeczin (Poloni), Korrik 2018

    

TAKIMI I TRETË TRANSKRAKTUES

Prishtinë (Kosovë),

Shkurt 2019

    

Aktiviteti i trajnimit

TRAJNIMI BALLË PËR BALLË PËR TRAJNERËT: Reus (Spanjë), maj 2019

TAKIMI I KATËRT NDËRKOMBËTAR

Zadar (Kroaci), Maj 2020

Aktivitet Promovuese

Zadar (Kroaci), Maj 2020