NËSE JENI TRAJNER

“Count Me In” është një projekt ndërkomëtarë i dedikuar për përmirësimin e kompetencave qytetare të të rinjve përmes mjeteve digjitale dhe zgjidhjeve smart.

Ajo bazohet në platformën e Burimeve të Hapura Arsimore (OER), e cila përmban bazat e të dhënave të projekteve dhe iniciativave të smart që realizohen në mbarë Evropën dhe një kurs elektronik në gjuhë të ndryshme evropiane.

Shkarkoni Manualin e Edukatorit këtu!

NËSE JENI STUDENTË

“Count Me In” do t’ju ndihmojë të kuptoni potencialin tuaj të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe burimeve të zakonshme të teknologjisë për të gjetur zgjidhje për komunitetin tuaj, vendin tuaj të punës dhe jetën tuaj të përditshme. Baza e të dhënave dhe kursi elektronik në këtë platformë do t’ju ndihmojnë të jeni gati që të bëni maksimumin e kapacitetit tuaj për të gjetur zgjidhjen smart për problemet tuaja të përditshme.

 

  • EU SMART PROJECTS database
  • SMART IDEAS database
  • SMART CHANGE database
  • E-course for adult learners “Make your community smarter” in English, Albanian, Croatian, Italian, Latvian, Polish, Spanish