NËSE JENI TRAJNER

“Count Me In” është një projekt ndërkomëtarë i dedikuar për përmirësimin e kompetencave qytetare të të rinjve përmes mjeteve digjitale dhe zgjidhjeve smart.

Ajo bazohet në platformën e Burimeve të Hapura Arsimore (OER), e cila përmban bazat e të dhënave të projekteve dhe iniciativave të smart që realizohen në mbarë Evropën dhe një kurs elektronik në gjuhë të ndryshme evropiane.

NËSE JENI STUDENTË

“Count Me In” do t’ju ndihmojë të kuptoni potencialin tuaj të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe burimeve të zakonshme të teknologjisë për të gjetur zgjidhje për komunitetin tuaj, vendin tuaj të punës dhe jetën tuaj të përditshme. Baza e të dhënave dhe kursi elektronik në këtë platformë do t’ju ndihmojnë të jeni gati që të bëni maksimumin e kapacitetit tuaj për të gjetur zgjidhjen smart për problemet tuaja të përditshme.

 

  • EU SMART PROJECTS database
  • SMART IDEAS database
  • SMART CHANGE database
  • E-course for adult learners “Make your community smarter” in English, Albanian, Croatian, Italian, Latvian, Polish, Spanish