PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


INTELIGENTNE DZIAŁANIA

null
null
null
null
null
null
null

Ogółem ankiety/użytkownicy 799

Poniższa lista zawiera działania, które możesz zrobić, aby Twoje otoczenie - dom, pracę, miasto -uczynić bardziej inteligentnym. Działania są pogrupowane w 8 obszarów:

  • Zarządzanie wodą
  • Gospodarowanie odpadami
  • Zarządzanie energią
  • Mobilność w mieście
  • E-administracja
  • Eksploracja danych
  • Usługi obywatelskie
  • Dostęp dla wszystkich

Chcielibyśmy, abyś zastanowił się nad działaniami, które już możesz podejmować, i rozważył rozpoczęcie innych działań, szczególnie tych, które mogą zmienić twoją społeczność w inteligentną. Możesz zobaczyć wyniki innych uczestników ankiety, klikając obszar (Zarządzanie wodą, Zarządzanie energią itp.).

Zapraszamy Cię do: Stwórz własną ankietę


Zarządzanie wodą Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
922 928 925 1004 989 4768
1-Mam prysznic zamiast wanny. 150 162 155 166 164 797
2-Zakręcam kurek lub prysznic, gdy ich nie używam 152 162 141 179 161 795
3-W domu oszczędzam i wykorzystuję wodę deszczową, aby podlewać rośliny. 161 141 160 172 161 795
4-Zakręcam kran, kiedy myję zęby. 151 153 154 165 171 794
5-W miejscu pracy zaproponowałem zamontowanie kranów z czujnikami ruchu. 156 147 162 156 172 793
6-Zainicjowałem, aby samorząd lokalny zainstalował kolektory deszczowe w pobliżu miejskich ogrodów i parków do podlewania roślin. 152 163 153 166 160 794
Gospodarowanie odpadami Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
952 970 934 976 930 4762
1-Zachęcam przedsiębiorców (sklepy, restauracje, hotele) do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dzielenia się jedzeniem i redystrybucji. 168 162 156 146 162 794
2-Kupuję wkłady do drukarek napełniane ponownie, zamiast jednorazowych. 162 148 161 164 158 793
3-Przekazuję niechciane przedmioty sklepom charytatywnym lub projektom społecznościowym zamiast ich wyrzucać. 156 161 146 177 154 794
4-Kupuję żywność z mniejszą liczbą opakowań. 143 170 157 159 165 794
5-W miejscu pracy przynoszę przygotowany obiad w pudełku wielokrotnego użytku. 158 166 166 157 147 794
6-Napisałem list do mojej gminy, aby zainstalować pojemniki do recyklingu w centrum miasta i podnieść świadomość na temat recyklingu. 165 163 148 173 144 793
Zarządzanie energią Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
993 917 990 923 937 4760
1-Wwyłączam światła w pomieszczeniach, które nie są używane. 165 152 152 153 172 794
2-Zmieniam żarówki na żarówki energooszczędne. 170 122 176 159 166 793
3-Zaproponowałem, aby w miejscu pracy zainstalować czujniki obecności, które włączają lub wyłączają światło w zależności od tego, czy w pomieszczeniu jest jakaś osoba 180 157 167 153 136 793
4-Zainicjowałem, ay samorząd lokalny zainstalował czujniki oświetlenia ulicznego w pobliżu przejść dla pieszych. 164 163 155 148 163 793
5-Kiedy korzystam z klimatyzacji, zamykam okna i drzwi. 161 164 172 160 137 794
6-Wybieram odpowiedni rozmiar naczynia do wielkości potrawy, którą muszę ugotować. 153 159 168 150 163 793
Mobilność w mieście Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
960 926 949 973 951 4759
1-Kiedy kupuję samochód lub korzystam ze wspólnych przewowów samochodem, myślę o energii i emisji dwutlenku węgla niezbędnych do jego funkcjonowania i wybieram energię odnawialną. 166 142 164 169 152 793
2-Korzystam z transportu publicznego, aby się poruszać. Sprawdzam rozkład godzin jazdy autobusów i pociągów. 154 158 158 172 152 794
3-Planuję podróże, aby uniknąć korków: na przykład korzystam z aplikacji, aby uniknąć korków i zmniejszyć ilość zmarnowanego czasu podróży i zanieczyszczeń. 162 163 148 159 161 793
4-Biorę udział w podróży grupowej ze znajomymi lub współpracownikami lub podróżuję w tym samym kierunku. 145 153 170 162 163 793
5-W przypadku krótkich podróży staram się nie korzystać z samochodu: zamiast tego chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem. 173 175 151 149 146 794
6-Napisałem list do mojej rady miasta, aby wdrożyć źródła energii odnawialnej i systemy współdzielenia samochodu. 160 135 158 162 177 792
E-administracja Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
951 959 1038 922 892 4762
1-Używam systemu bankowości elektronicznej do płacenia rachunków. 189 147 164 164 130 794
2-Używam platform cyfrowych (internetowych rejestrów podatkowych, platform składania dokumentów) w pracy. 156 164 203 134 137 794
3-Moja gmina ma platformę internetową i korzystam z niej. 142 179 188 155 129 793
4-Korzystam z systemów e-administracji, kiedy tylko mogę, ponieważ uważam je za łatwe i szybkie w użyciu, a także lepsze dla środowiska. 154 157 152 166 165 794
5-Napisałem list do rady miasta, aby wdrożyć systemy e-administracji dla każdej możliwej działalności i promować określone usługi podczas profilowanych szkoleń dla określonych grup docelowych (np. Osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, upośledzenia wzroku itp.) 149 151 153 160 180 793
6-Zapraszam moich przyjaciół i współpracowników do większej aktywności w zakresie e-administracji w celu ulepszenia systemu. 161 161 178 143 151 794
Eksploracja danych Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
951 985 904 960 963 4763
1-Korzystam z portali społecznościowych i udzielam im wszystkich informacji, o które pytają, nawet jeśli nie jest to obowiązkowe, ponieważ jestem pewien swojej prywatności. 142 174 158 166 154 794
2-Czytam warunki i regulamin stron internetowych przed ich zaakceptowaniem. 158 178 139 165 154 794
3-Korzystam z okna przeglądarki incognito, gdy przeglądam wszystko, co jest ważne i związane z pracą. 155 169 155 150 165 794
4-Wiem, że strony interetowe i portale społecznościowe wykorzystują podane przeze mnie informacje w celu zasugerowania mi stron i obiektów, które mogą być dla mnie interesujące. 169 155 145 160 165 794
5-Napisałem list do mojego rządu, aby promować bezpieczne korzystanie z Internetu i edukować, w jaki sposób gromadzenie danych może być korzystne dla społeczności. 157 149 147 163 177 793
6-Chcę otrzymywać najnowsze informacje o nowych zasadach ochrony prywatności i znaczeniu takich terminów, jak „internetowe pliki cookie”, „RODO” ... 170 160 160 156 148 794
Usługi obywatelskie Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
918 962 967 954 960 4761
1-Używam aplikacji, które pozwalają mi na szybkie usługi, jak na przykład płatności. 156 170 163 158 147 794
2-Informuję gminę, kiedy mam nowe pomysły i dobre praktyki w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i poprawy życia społecznego. 154 163 159 165 153 794
3-Biorę udział w działaniach miejskich i staram się zaangażować ludzi w celu zmotywowania wsparcia społecznego. 149 169 155 167 154 794
4-Napisałem list do mojej gminy, aby opracować aplikację dotyczącą turystyki wokół interesujących obiektów. 162 150 161 162 158 793
5-Współpracuję ze stowarzyszeniami i proponuję mnie jako „pomost” w celu rozpowszechniania usług obywatelskich. 147 159 175 153 159 793
6-Zaproponowałem mojej gminie opracowanie systemu monitorowania problemów i znajdowania rozwiązań. 150 151 154 149 189 793
Dostęp dla wszystkich Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
909 911 1019 946 985 4770
1-Napisałem do mojej gminy o niedostępnych (dla osób niepełnosprawnych) budynkach użyteczności publicznej oraz o zastosowaniu uniwersalnego projektowania w rozwoju usług. 155 145 162 160 173 795
2-Pracuję w miejscu dostępnym dla wszystkich. 148 163 180 162 142 795
3-Środki transportu w moim mieście są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 152 135 171 150 187 795
4-Przygotowując dokument, dbam o to, aby układ był dostępny dla wszystkich i aby był czytelny. 150 159 160 142 184 795
5-Spotkając się z osobą niepełnosprawną, dbam o to, aby moja komunikacja była jasna, a otoczenie dostępne. 145 156 180 162 152 795
6-Uważam, że aplikacje i nowe technologie stworzone dla osób niepełnosprawnych są przydatne dla wszystkich i też z nich korzystam. 159 153 166 170 147 795