PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


VIEDIE RISINĀJUMI

null
null
null
null
null
null
null

Kopējais skaits/Lietotāji: 799

Šajā sarakstā apkopotas darbības, kuras varat veikt, lai pilnveidotu savu vidi (mājas, darba, pilsētas). Darbības ir sagrupētas 8 jomās:

  • Ūdens pārvaldība
  • Atkritumu apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas pārvaldība
  • Pārvietošanās pilsētvidē
  • E-pārvalde
  • Datu ieguve un izmantošana
  • Pakalpojumi iedzīvotājiem
  • Pieejama vide

Mēs vēlamies, lai jūs padomātu par dažādām ar augstāk minētajām jomām saistītajām darbībām.Dažas no tām jums var šķist pašsaprotamas,bet citas varat sākt ieviest savā ikdienā, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti un veidotu sabiedrību VIEDĀKU. Citu dalībnieku rezultātus varat redzēt, uzklikšķinot uz attiecīgās jomas nosaukuma (Ūdens pārvaldība, Atkritumu apsaimniekošana utt.)

Mēs aicinām:Sākt savu aptauju


Ūdens pārvaldība Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
922 928 925 1004 989 4768
1-Mazgājos dušā nevis vannā. 150 162 155 166 164 797
2-Es neatstāju ūdenskrānu atvērtu, kad to nelietoju. 152 162 141 179 161 795
3-Mājās puķu apliešanai es ievācu lietusūdeni. 161 141 160 172 161 795
4-Kad tīru zobus, es aizgriežu ūdenskrānu. 151 153 154 165 171 794
5-Darbā esmu ieteicis nomainīt parastos ūdenskrānus uz tādiem, kurus iedarbina kustību sensors. 156 147 162 156 172 793
6-Esmu savā pašvaldībāieteicis uzstādīt lietusūdens savākšanas tvertnes pie pilsētas dārziem augu laistīšanai. 152 163 153 166 160 794
Atkritumu apsaimniekošana Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
952 970 934 976 930 4762
1-Es iedrošinu vietējos uzņēmējus (veikalus, restorānus, viesnīcas utt.) sadarboties ar NVO (nevalstiskajām organizācijām), lai ieviestu pārtikas bezatlikumu lietošanu. 168 162 156 146 162 794
2-Es iepildu printera kārtidžu nevis iegādājos jaunu. 162 148 161 164 158 793
3-Sev nevajadzīgās mantas es ziedoju labdarībai vai attiecīgajām sociālajām institūcijām. 156 161 146 177 154 794
4-Es pērku ēdienu ar iespējami mazāku iepakojuma daudzumu. 143 170 157 159 165 794
5-Pusdienas uz darbu ņemu vairākkārt lietojamā pusdienu kastītē. 158 166 166 157 147 794
6-Esmu uzrakstījis vēstuli pašvaldībai par atkritumu atkārtotas pārstrādes tvertņu uzstādīšanu pilsētas centrā un atkritumu atkārtotas lietošanas izpratnes veicināšanu. 165 163 148 173 144 793
Elektroenerģijas pārvaldība Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
993 917 990 923 937 4760
1-Es izslēdzu gaismu izejot no istabas, ja tajā vairs neviena nav. 165 152 152 153 172 794
2-Esmu nomainījis parastās spuldzītes pret ekonomiskajām spuldzītēm. 170 122 176 159 166 793
3-Darbā esmu ierosinājis uzstādīt kustību sensorus, kuri ieslēdz gasmu, kad kāds ienāk telpā, un izslēdz gaismu, kad telpā neviena nav. 180 157 167 153 136 793
4-Esmu ierosinājis savā pašvaldībā uzstādīt ielas apgaismojumu ar kustību sensoriem pie gājēju pārejām. 164 163 155 148 163 793
5-Es ieslēdzu gaisa kondicionieri tikai tad, kad durvis un logi ir aizvērti. 161 164 172 160 137 794
6-Es izvēlos atbilstoša izmēra pannu attiecīgajam ēdiena apjomam. 153 159 168 150 163 793
Pārvietošanās pilsētvidē Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
960 926 949 973 951 4759
1-Kad es pērku automašīnu vai esmu līdzbraucējs kādam kolēģim, aizdomājos par oglegkļa resursiem, un izvēlos ar atjaunojamo enerģiju darbināmus transportlīdzekļus. 166 142 164 169 152 793
2-Es izmantoju sabiedrisko transportu, lai pārvietotos. Es meklēju informāciju par autobusu un vilcienu kursēšanas laiku. 154 158 158 172 152 794
3-Es plānoju savu pārvietošanos tā, lai pēc iespējas mazāk laika pavadītu sastrēgumos. Es izmantoju aplikācijas, lai izvairītos no sastrēgumiem, mazinātu nevajadzīgi zaudētu laiku un gaisa piesārņojumu. 162 163 148 159 161 793
4-Es braucu kopā ar kolēģiem vai draugiem vai veidoju kopīgas braucienu grupas, kad dodamies vienā virzienā. 145 153 170 162 163 793
5-Īsus attālumus veicu kājām vai ar velosipēdu, nevis braucu ar automašīnu. 173 175 151 149 146 794
6-Esmu uzrakstījis vēstuli pašvaldībai par atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu un līdzbraucēju sistēmas ieviešanu. 160 135 158 162 177 792
E-pārvalde Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
951 959 1038 922 892 4762
1-Es izmantoju internetbanku rēķinu apmaksai. 189 147 164 164 130 794
2-Darbā es izmantoju digitālās platformas (nodokļu apmaksai, dokumentu iesniegšanai). 156 164 203 134 137 794
3-Manai pašvaldībai ir e-sistēma,un es to izmantoju. 142 179 188 155 129 793
4-Es izmantoju e-pārvaldes sistēmas vienmēr, kad to varu, jo uzskatu tās parātrākām, ērtākām un videi draudzīgākām. 154 157 152 166 165 794
5-Esmu uzrakstījis vēstuli savas pilsētas pašvaldībai, lai e-pārvaldes sistēma tajā tiktu ieviesta visām iespējamajām aktivitātēm un tiktu piedāvāti apmācību kursi noteiktām iedzīvotāju grupām (seniori, cilvēki ar kustību/intelektuālajiem traucējumiem, cilvēki ar redzes traucējumiem utt.) 149 151 153 160 180 793
6-Es aicinu draugus un kolēģus iesaistīties e-pārvaldes veidošanā, lai uzlabotu šo sistēmu. 161 161 178 143 151 794
Datu ieguve un izmantošana Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
951 985 904 960 963 4763
1-Kad lietoju sociālos tīklus, dalos ar visu informāciju, pat to, kura netiek pieprasīta, jo esmu pārliecināts par savu drošību. 142 174 158 166 154 794
2-Es izlasu mājaslapas lietošanas noteikumus pirms apstiprinu tos. 158 178 139 165 154 794
3-Visiem svarīgajiem dokumentiem es izmantoju incognito pārlūku. 155 169 155 150 165 794
4-Es zinu, ka sociālie tīkli ievāc sīkdatnes un izmanto mana profila informāciju, lai piedāvātu man atbilstošu reklāmu. 169 155 145 160 165 794
5-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai, kurā ierosināju izglītot sabiedrību par drošu interneta lietošanu un to, ka datu iegūšana un izmantošana var būt noderīga sabiedrībai. 157 149 147 163 177 793
6-Es esmu informēts par lietoto interneta lapu privātuma politiku un terminiem ”GDPR” vai “sīkdatnes”. 170 160 160 156 148 794
Pakalpojumi iedzīvotājiem Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
918 962 967 954 960 4761
1-Es lietoju aplikācijas (lietotnes), kurās varu ātri un ērti veikt maksājumus un citas darbības. 156 170 163 158 147 794
2-Es informēju pašvaldību, kad man rodas kādas labas idejas sabiedrības dzīves uzlabošanai un piesārņojuma mazināšanai. 154 163 159 165 153 794
3-Es piedalos pašvaldības organizētās aktivitātēs un iesaistu citus, lai veicinātu sociālo atbalstu sabiedrībā. 149 169 155 167 154 794
4-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai, lai ierosinātu izstrādāt aplikāciju (lietotni), kurā atzīmētas tūrisma vietas. 162 150 161 162 158 793
5-Es sadarbojos ar organizācijām, lai popularizētu “pakalpojumus iedzīvotājiem” iespējas. 147 159 175 153 159 793
6-Esmu ierosinājis savai pašvaldībai ieviest sistēmu problēmu uzraudzīšanai un risināšanai. 150 151 154 149 189 793
Pieejama vide Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
909 911 1019 946 985 4770
1-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai par nepieejamām sabiedriskajām ēkām un nepieciešamību īstenot universālā dizaina principus. 155 145 162 160 173 795
2-Strādāju vietā, kas ir pieejama visiem. 148 163 180 162 142 795
3-Sabiedriskais transports manā pilsētā ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. 152 135 171 150 187 795
4-Sagatavojot dokumentus, es ņemu vērā, lai tajā norādītā informācija būtu saprotama visiem un viegli lasāma. 150 159 160 142 184 795
5-Kad es satiekos ar cilvēku, kuram ir invaliditāte, es rūpējos par to, lai mana komunikācija būtu skaidra un vide pieejama. 145 156 180 162 152 795
6-Es uzskatu, ka aplikācijas (lietotnes), kuras ir paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti ir derīgas citiem, un es arī tās lietoju. 159 153 166 170 147 795