ZASOBY DLA EDUKATORÓW

 

“Count Me In” jest projektem międzynarodowym dedykowanym poprawie kompetencji obywatelskich uczących się osób dorosłych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych oraz inteligentnych technologi.

Projekt jest oparty na platformie OER (Otwartych Zasobach Edukacyjnych) zawierającej bazy danych projektów i inicjatyw smart przeprowadzanych w Europie oraz e-kurs w różnych językach europejskich.

 

  • Baza danych – Inteligentne Projekty UE
  • Baza danych – Inteligentne Pomysły
  • – Baza danych – Inteligentne Zmiany
  • E-kurs ‘Narzędzia cyfrowe dla inteligentnego rozwoju’ dla edukatorów pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z młodzieżą w języku angielskim, albańskim, chorwackim, włoskim, łotewskim, polskim, hiszpańskim

Pobierz tutaj Podręcznik nauczyciela