NASZA PRACA

 

W czasie trwania projektu partnerzy opracują platformę internetową z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Będzie ona zawierała:

 

Obszary docelowe Count me in:

 

gospodarka wodna

gospodarka odpadami

zarządzanie energią

mobilność miejska

e-samorząd

usługi obywatelskie

eksploracja danych

dostęp dla wszystkich