Timeline

PIERWSZE Spotkanie Międzynarodowe

Turin (Italy), 11-12 December 2017

     

DRUGIE Spotkanie Międzynarodowe

Sczeczin (Poland), July 2018

    

TRZECIE Spotkanie Międzynarodowe

Prishtina (Kosovo),

February 2019

    

Działania szkoleniowe

SZKOLENIE FACE-TO FACE DLA EDUKATORÓW: Reus (Spain), May 2019

CZWARTE Spotkanie Międzynarodowe

Zadar (Chorwacja), Maj 2020

Wydarzenie upowszechniające

Zadar (Chorwacja), Maj 2020