O PROJEKCIE

Koncentrując się na ludziach, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że każdy powinien mieć lepsze szanse w życiu, a także otrzymać pomoc w przezwyciężaniu szczególnych trudności. W tym kontekście, kluczowe jest wzbogacanie możliwości uczenia się: strategia w której wszyscy zyskują, promująca osobisty oraz zawodowy rozwój jednostek jako czynnik stymulujący rozkwit społeczeństwa.

Projekt Erasmus+ “Count Me In” ma na celu wsparcie rozwoju jakościowej oferty kształcenia na polu edukacji dorosłych skupiającej się na celach kształcenia oraz odpowiedzialności i autonomii ucznia. Ponadto, projekt promuje zastosowanie technologii w procesach edukacji i partycypacji społecznej.

Stosując technologię zmierzamy do zmaksymalizowania efektywności kształcenia, zachęcenia do aktywnego udziału grup pomijanych w procesach społecznych poprzez umożliwienie im polepszania ich środowiska poprzez przekształcanie go w bardziej smart. Pojęcie ‘smart’ jest zbyt często używane jako ‘wysoce technologiczne’ i tym samym ‘nieosiągalne’ dla zwykłych obywateli bez wyższego wykształcenia… Ciągłe ulepszanie i minimalizacja komponentów elektronicznych oraz ich zmniejszająca się cena prowadzą do tego, że różnorodne elementy zaawansowanych technologii (smartfony, komputery, itp.) znajdują się w zasięgu całego społeczeństwa.

Chcemy wzbudzić ciekawość świata wśród uczących się osób dorosłych, pomóc im zrozumieć, że to oni są głównym ogniwem w procesie zmian, zasiać ziarno wiedzy poprzez dzielenie się dobrymi praktykami oraz opracowywanie nowych twórczych rozwiązań. Gdy to osiągniemy wyobraźnia i ciekawość naszych uczniów dokonają reszty.

Europe has always kept up with innovative ideas. If we choose to hold on to the innovator’s path…we have to focus on people, places and processes.

(European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017)