OPEN EUROPE

LOGO OPENEUROPE (1)

Stowarzyszenie Usług Edukacyjnych ‘Open Europe’ jest organizacją non-profit z siedzibą w Reus (Katalonia, Hiszpania), której celem jest pomoc młodzieży oraz dorosłym pracującym z młodzieżą w uczestnictwie w programach europejskich. Wszystkie projekty i inicjatywy naszej organizacji zmierzają do zaangażowania edukatorów, nauczycieli, profesorów, studentów oraz całej społeczności w przeprowadzanie projektów i programów wpisujących się w proces uczenia się przez całe życie. Nasze programy są tak opracowywane, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne, przywódcze i zawodowe uczestników. Szczególną uwagę poświęcamy na rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy pracujących przy rozwiązywaniu problemów społecznych. Pomagamy zaangażować wszystkich członków społeczności w nasze projekty i aktywności, zwłaszcza gdy chodzi o takie dziedziny jak odpowiedzialność obywatelska, imigracja, technologia w służbie obywateli czy inteligentne miasta. OpenEurope jest pierwszym i jedynym punktem kontaktowym Europejskiej sieci EURODESK w prowincji Tarragona. Jest serwisem informacyjnym na temat programów europejskich oraz inicjatyw w dziedzinie edukacji, szkoleń, kształcenia zawodowego i młodzieży. Będąc oficjalnym punktem mamy dostęp do informacji o sieci i możemy dzielić się nimi z młodzieżą oraz wszystkimi zainteresowanymi. Oferujemy pomoc i poradnictwo na temat międzynarodowych wymian młodzieży z wieloma krajami europejskimi, poszukujemy kontaktów i potencjalnych partnerów do przeprowadzania projektów europejskich oraz udzielamy praktycznych i przydatnych rad na temat podróżowania do krajów europejskich należących do naszej sieci.

 

 

www.openeurope.es

info@openeurope.es

telf: +34  655 649 669

Adress : Raval Sant Pere 1-3 Entresol 43202 REUS (SPAIN)

 
  info@openeurope.es
  +34 655 649 669
  www.openeurope.es