ILIRIA COLLEGE

ILIRIA College jest jedną z pierwszych niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie Zachodnich Bałkanów, utworzoną w 2002 w Prisztinie, w Kosowie. Jest instytucją przyznającą stopnie naukowe akredytowaną przez Agencję Akredytacyjna Kosowa (członka ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education – Europejskiego Stowarzyszenia dla Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym).Uczelnia oferuje programy nauczania na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim w następujących specjalnościach Bankowość, Księgowość i Finanse, Zarządzanie, Handel Międzynarodowy,Technologie Komputerowe, Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja, Prawo, Zarządzanie Zdrowiem. Grono studenckie składa się z około 8000 studentów w trakcie studiów, oraz 2000 słuchaczy studiów podyplomowych. ILIRIA College jest członkiem EUNIS – European University Organization for Information Systems, członkiem Rady Wykonawczej EURAS – Eurasian Universities Union, Członkiem Założycielem ALUM – Adriatic Linked Universities.Do tej pory ILIRIA zatrudniła ponad 166 expertów lokalnych i międzynarodowych o kwalifikacjach doktoranckich i w trakcie habilitacji. Kadra administracyjna liczy około 65 osób. Kadra akademicka i zawodowa ILIRIA College ma znaczne doświadczenie w zarządzaniu projektami, opracowywaniu programów nauczania oraz wdrażaniu różnorodnych szkoleń w dziedzinach pokrewnych. ILIRIA College poprzez swoje Wydawnictwo Naukowe, ILIRIA International Review (IIR) opublikowała ponad 200 recenzowanych publikacji oraz 30 książek naukowych, uczelnia co roku organizuje około 6-8 krajowych i międzynarodowych konferencji. IIR jest międzynarodowym czasopismem naukowym zarejestrowanym w Deutsche National Bibliothek, w wersji drukowanej ISSN (2192-7081) i w wersji online ISSN (2365-8592). IIR jest jest ogólnie dostępną rercenzowaną publikacją wydawaną co pół roku przez ILIRIA College (Kosowo) we współpracy z Felix – Verlag (Niemcy) http://www.iliriapublications.org/index.php/iir. IIR jest poświęcony publikowaniu badań naukowych w obszarze Nauk Społecznych i Humanistycznych, celem publikacji jest promowanie studiów i badań interdyscyplinarnych oraz zgłębianie przekrojowych badań i doświadczeń praktycznych z południowo wschodniego regionu Europy. Dzięki Centrum Rozwoju Gospodarczego i Społecznego w ostatnich latach ILIRIA College brał udział w ponad 40 projektach Erasmus+ (KA1 i KA2), których przedmiotem było zróżnicowanie, integracja, włączanie oraz inne pokrewne zagadnienia http://www.uiliria.org/erasmusplus/. Każdego roku ILIRIA College współpracuje z LUM Jean Monnet University organizując Międzynarodowa Szkołę Letnią “LUM Jean Monnet – ILIRIA”. Szkoła ta każdego roku porusza różnorodne europejskie tematy gromadząc profesorów i studentów z całej Europy. ILIRIA College we współpracy z różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz reprezentantami businessu (firmy prawnicze) co roku organizuje w Prisztinie, w Kosowie “Western Balkans Vis Pre-Moot Competition” http://www.uiliria.org/premoot/. Celem Pre-Moot jest stworzenie studentom szansy udoskonalenia ich umiejętności prezentacji i obrony argumentów prawnych w obecności doświadczonych praktyków w tej dziedzinie. Podczas Pre-Moot drużyny uniwersyteckie z całego regionu rywalizują ze sobą w serii rund ocenianych przez sędziów oraz praktykujących adwokatów, z których wielu należy do alumnów Vis. Sędziowie oceniają prawo przedmiotowe oraz styl, co pozwala studentom przygotować się do międzynarodowego konkursu w Wiedniu. Poza edukacją formalną ILIRIA College umożliwia młodym ludziom korzystanie ze szkoleń Microsoft Imagine Academy oraz angażowanie się w młodzieżowe koła zainteresowań: Klinikę Prawną, Klub Debaty Iliria, Klub Zarządzania Projektem, Klub Programistów itp. Studenci zaangażowani w Klinikę Prawną maja okazję uczyć się poprzez działanie. We współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi z Kosowa oferują porady prawne dla członków grup wrażliwych i marginalizowanych z Kosowa. Każdego roku ponad 1000 obywateli korzysta z darmowych porad prawnych. W ILIRIA College powstało Centrum Rozwoju Gospodarczego i Społecznego. Ma ono duże doświadczenie w zarządzaniu projektami Erasmus+. W latach 2015-2016 ILIRIA College we współpracy z CLARD (Center for Legal Aid and Regional Development) udzieliło darmowych porad prawnych 1300 obywatelom pochodzącym z grup wrażliwych i marginalizowanych. Dział Mediów i Technologii Informacyjnych CESD odgrywa kluczową rolę w informowaniu obywateli oraz zwiększaniu ich świadomości na temat inkluzji, praw człowieka, różnorodności. Wszystkie warsztaty, debaty publiczne i spotkania są organizowane przez studentów we współpracy z kadrą administracyjną CESD.

 

Contact: erasmus@uiliria.org

Address: St. Gazmend Zajmi no. 75, Prishtina 10060, Kosova

Website: www.uiliria.org

Tel: +377 45 977 000

 
  erasmus@uiliria.org
  +377 45 977 000
  www.uiliria.org