EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK

Europejska Sieć Nauczania Cyfrowego DLEARN jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech. Jej zadaniem jest stawić czoło wyzwaniom, które niesie z sobą rozwój technologii cyfrowych w takich aspektach jak niedopasowanie kompetencji cyfrowych oraz możliwości kształcenia cyfrowego. Wierzymy, że poprzez takie wartości jak DZIELENIE SIĘ, ŁĄCZENIE, POMNAŻANIE, wzmacniamy potencjał naszych członków, terytoriów lokalnych i ludzi. Ciągłe zmiany w gospodarce i społeczeństwie skłaniają władze do pokreślenia roli jaką odgrywa edukacja w szerokim zakresie umiejętności i kompetencji. Europejska Sieć Nauczania Cyfrowego chce przybliżyć doświadczenia oraz opinie lokalnych obszarów i ludzi europejskim strategiom rozwoju. CZŁONKOWIE:
Sieć narodziła się w styczniu 2016. Obecnie zrzesza 23 różne organizacje z 14 krajów UE aktywnych na polu edukacji i cyfrowego uczenia się. Europejska Sieć Nauczania Cyfrowego bierze udział w kilku międzynarodowych inicjatywach i działa głownie poprzez swoje grupy robocze, które ciągle monitorują, analizują i promują cyfrowe uczenie się i kompetencje cyfrowe.
NASZE DZIAŁANIA:
Poprzez nasze działania chcemy zminimalizować tę lukę, poprzez oddolne inicjatywy takie jak:• LABORATORIA PORJEKTOWE: bliższa współpraca i wyniesienie naszych działań na wyższy poziom poprzez okresowe laboratoria projektowe
• NETWORKING: ścisłe działania networkingowe i lobbystyczne w celu osiągnięcia skutecznego przypisania potrzeb lokalnych do odpowiedniego działu Komisji Europejskiej
• TWORZENIE WIEDZY: rozwój istniejących doświadczeń i wiedzy na temat cyfrowego uczenia się poprzez dzielenie się dobrymi praktykami oraz tworzenie efektywnych możliwości biznesowych
NASZE OSIĄGNIĘCIA:
• PROPOZYCJE: zaangażowanie członków DLEARN w ponad 90 propozycji w latach 2016/2017 co zaowocowało 30 zaaprobowanymi projektami
• UDZIAŁ BEZPOŚREDNI jako partner w 10 projektach E+ w dziedzinie edukacji cyfrowej
• UDZIAŁ w grupach roboczych Komisji Europejskiej zmierzających do poszerzenia edukacji cyfrowej
• KOALICJA KOMPETENCJI CYFROWYCH I PRACY: Od 1 marca 2017 Europejska Sieć Nauczania Cyfrowego jest pełnoprawnym członkiem “Digital Skills and Job Coalition”, blisko współpracującej z Komisją Europejską w celu wdrażania innowacji oraz polepszania digitalizacji w UE• TYDZIEŃ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH: Udział w Tygodniu Kompetencji Zawodowych 2016 promowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia a w nim 7 wydarzeń koordynowanych przez naszych członków w 5 krajach UE
• UMOWY WSPÓŁPRACY:
Europejskie Stowarzyszenie Koordynatorów Erasmusa, DigitalEurope, Europejskie Biuro Cypru, Stowarzyszenie Rodziców UE, Instytut Przywództwa Cyfrowego, Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej : Connect; Zatrudnienia (Unit A3 Nauka Zawodu, VET i Edukacja Dorosłych ); EAC (Unit A2 Eit i Edukacja Przyszłości ) OBESSU Biuro Organizacyjne Unii Studentów Szkół Europejskich, EVBB Europejskie Stowarzyszenia Instytutów dla Kształcenia Zawodowego

Contact person: Gianluca Coppola, European Digital Learning Network President

E-Mail address: gianluca.coppola@dlearn.eu

Tel: + 39 02 8728 4807

Website: http://dlearn.eu/

Address: European Digital Learning Network, Via Domenico Scarlatti 30 20124 – Milano Italy

  Gianluca Coppola, European Digital Learning Network President
  gianluca.coppola@dlearn.eu
  + 39 02 8728 4807
  www.dlearn.eu