DOMSPAIN CONSULTING

DomSpain Consulting jest organizacją zajmujacą się edukacją dorosłych specjalizującą się w obszrach edukacji i szkoleń, kursów zawodowych, umiejętnościach zawodowych, spoełcznych i międzykulturowych, językach i nowych technologiach.
W edukacji specjalizujemy się w językach obcych, technologii komputerowej, ekonomii oraz kursach kulinarnych oferując szeroki zakres kursów i warsztatów instytucjom prywatnym oraz urzędom miejskim w kraju. Oferujemy kursy w dowolnej formie (monograficzne, długo-terminowe, kursy intensywne, e-learningowe kursy online, itp.), które mogą być dopasowane do konkretnych potrzeb uczestników. Dodatkowo, organizujemy, planujemy i prowadzimy wszelkiego rodzaju szkolenia, programy zagraniczne, praktyki zawodowe itp. dla studentów, nauczycieli, personelu akademickiego i administracyjnego nowo-przybyłych imigrantów oraz osób chcących pracować za granicą. Nasze kursy są zaprojektowane dla każdego, kto szuka polepszenia swojego potencjału zawodowego i umiejętności, jest otwarty na nowe doświadczenia bez konieczności rezygnowania ze studiów oraz dla tych, którzy potrzebują szkolenia w zakresie języka, kultury oraz umiejętności międzykulturowych. Jednocześnie zabiegamy o poprawę poziomu edukacyjnego nauczycieli, akademii i ośrodków szkoleniowych, jak również staramy się zapewnić szkołom i nauczycielom wskazówki i pomoc we wdrażaniu technologii oraz innowacyjnych metod nauczania.
Wszystko to jest możliwe dzięki aktualizacjom zawartym w programach organizacji szkoleń, które uczniów i nauczycieli wyposażają w lepsze kompetencje w szerokim zakresie tematów.

DomSpain jest członkiem założycielem Dlearn – Europejskiej Sieci Edukacji Cyfrowej,
która zrzesza obecnie około trzydziestu krajów. Stowarzyszenie to ma na celu poprawę
jakości kształcenia i edukacji dorosłych, poprzez promocję i ułatwienie dostępu do nowych technologii i innowacyjnych narzędzi nauczania zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

 

CONTACT:

Address

Raval St Pere, núm. 1-3, principal – 43201 Reus (España)

Telephone

0034 660 115 104

E-mail

international@domspain.eu

Web

www.domspain.eu

 
  international@domspain.eu
  +34 660 115 104
  www.domspain.eu