COLLEGIUM BALTICUM

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest szeroko znana jako jedna z najlepszych prywatnych uczelni w północnej Polsce. W naszej ofercie proponujemy studia licencjackie i magisterskie z IT, pracy socjalnej, edukacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Nasi studenci są dość szczególną grupą – większość z nich to osoby dojrzałe, które rozpoczęły już karierę zawodową. Wiedzą oni dokładnie, jakie formalne kwalifikacje oraz elementy wiedzy praktycznej są im potrzebne oraz oczekują od nas dostosowania treści programów nauczania do swoich konkretnych oczekiwań. Dla najbardziej doświadczonych, tych, którzy chcą wzbogacić swoje wykształcenie, zmienić zawód lub podnieść kwalifikacje po to, by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, oferujemy ponad 60 specjalizacji na studiach podyplomowych. Wspieramy także nasz region możliwościami kształcenia na dwóch wydziałach zamiejscowych w Stargardzie i Sulęcinie.

Jesteśmy elastyczni i na bieżąco monitorujemy wymagania i tendencje na rynku pracy. Znajomość ich służy nam jako główne kryterium w opracowywaniu oferty oraz poszukiwaniu nowych dróg rozwoju. Aby nawiązać i utrzymać stałą współpracę pomiędzy naszą uczelnią oraz przedsiębiorcami i instytucjami biznesowymi powstało Centrum Współpracy z Biznesem (CWB), utworzone w 2016 roku. Jego rolą jest inicjowanie, koordynowanie i praca przy wspólnych inicjatywach mających na celu poprawę jakości edukacji, promocję przedsiębiorczości oraz popularyzowanie pozytywnych efektów współpracy nauki i biznesu.

Uczelnia zajmuje istotne miejsce na lokalnym rynku pracy oferując dodatkowe kursy tematyczne dla grup marginalizowanych, czyli osób z obszarów społecznie i ekonomicznie niekorzystnych, niewykwalifikowanych dorosłych i im podobnych. Naszą intencją jest współpraca z lokalnymi instytucjami (miejscowymi władzami, organizacjami pozarządowymi, firmami, innymi uczelniami) w celu przygotowania warsztatów tematycznych oraz seminariów, które przyciągną uwagę grup docelowych.

Nasi studenci i absolwenci są często zaangażowani w prace pedagogiczną. Wielu z nich jest zaangażowanych w wolontariacką lub profesjonalna współpracę z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji, pracy socjalnej czy przedsiębiorczości.

Na poziomie międzynarodowym Collegium Balticum bierze udział w licznych projektach europejskich. W przeszłości instytucja była również partnerem w projekcie Open the Door to Europe.

  Main Office
  biuro.rektora@cb.szczecin.pl
  +48914838164
  www.cb.szczecin.pl
  International Projects Office
  m.bitel@cb.szczecin.pl
  +48914830744
  www.cb.szczecin.pl