APEIRONS

“Stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością oraz ich przyjaciół ‘Apeirons’ jest organizacja pozarządową, w której wspólnie pracują osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Głównym celem naszej działalności jest pełna integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Apeirons aktywnie działa od 1994. Od 1997 oficjalnie funkcjonuje jako zarejestrowana organizacja pozarządowa. Obecnie jest jedną z wiodący organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych na Łotwie.
Grupą docelową jest społeczeństwo w najszerszym rozumieniu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Główne obszary, którymi zajmuje się nasza organizacja to:

 • Obrona wspólnych interesów: W nasza pracę angażujemy inne organizacje pozarządowe oraz samorządy. Organizujemy seminaria, szkolenia oraz różnorodne działania i kampanie społeczne. Pracujemy z różnymi grupami popularyzując tematy ważne dla osób niepełnosprawnych oraz poszukujemy rozwiązań we wszystkich obszarach, które wymagają poprawy;
 • Zatrudnienie: Pracownicy Apeirons oferują pomoc i konsultacje dla ludzi z jakąkolwiek niepełnosprawnością chcących wejść na rynek pracy. Jeden z naszych działów ma za zadanie pomoc pracodawcom w poszukiwaniach idealnych pracowników.
 • Dostępność otoczenia: Regularnie monitorujemy dostępność otoczenia na Litwie. Oferujemy przeprowadzanie audytów ogólnej dostępności oraz ocenę poszczególnych budynków na podstawie standardów i zaleceń oraz ogólnego projektu.
 • Prawa człowieka: Uznając to za jedno z naszych ważnych zadań monitorujemy również prawa człowieka. Przygotowujemy saminaria szkoleniowe dla lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz dla nich samych, tak by byli świadomi własnych praw. W rezultacie odbywających się na Łotwie konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych („O prawach osób niepełnosprawnych”) rząd, władze samorządowe i organizacje pozarządowe zgodziły się na współpracę i dialog. Ponadto, organizacje te będą współpracować podejmując decyzje na szczeblu lokalnym i krajowym oraz będą współpracować tworząc pozytywne nastawienie w społeczeństwie.
 • Udział w sieci współpracy osób niepełnosprawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym:
  Samorządy i organizacje pozarządowe zgodziły się na współpracę i dialog. Ponadto, organizacje te będą współpracować podejmując decyzje na szczeblu lokalnym i krajowym oraz będą współpracować tworząc pozytywne nastawienie w społeczeństwie. Jesteśmy stowarzyszeni w Europejskiej Sieci Współpracy na Rzecz Niezależnego Życia – ENIL
 • Edukacja na rzecz inkluzji i integracji:
  Jednym z naszych zadań jest prowadzenie projektów dotyczących integracji, nauczania i rozwoju współpracy ze szkołami.
 • Usługi socjalne dla dzieci:
  We współpracy z największą organizacją charytatywną na Litvie – “ziedot.lv” Apeirons administruje projekt dla dzieci ze znaczną niepełnosprawnością “Sweet babysitter”. Projekt ten umożliwia rodzinom uzyskanie funduszy na zatrudnienie niani do opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i w ten sposób odciążenie rodziców.
 • Dostępność:
  Apeirons promuje zaangażowanie nowych technologii jako formy wsparcia osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach ich życia.
 • Usługi wolontariackie:
  Realizujemy nasze zadania we współpracy z wolontariuszami z Litwy oraz wielu krajów z całego świata. Nasza wiedza i doświadczenie w połączeniu z ich entuzjazmem pomagają w rozwoju wielu obszarów dla dobra osób niepełnosprawnych.
 • Studio Filmowe Apeirons:
  W 2005 dumnie rozpoczęliśmy ambitny projekt ‘Studio Filmowe Apeirons’. Od tamtej pory przygotowaliśmy wiele materiałów video, audycji i etiud o tematyce, którą uznajemy za ważną w życiu codziennym osób niepełnosprawnych i tych w pełni sprawnych. Obecnie nasze audycje „3/4” są emitowane w telewizji.

 

Address: Kr. Valdemara street 38 k.1, Riga, Latvia, LV-1010

website: www.apeirons.lv

e-mail: info@apeirons.lv

telephone: +371 67299208

 
  info@apeirons.lv
  +371 67299208
  www.apeirons.lv