AGRRA

Agencja Rozwoju Wsi Regionu Zadar (AGRRA) jest instytucją publiczną utworzoną przez Region Zadar by rozpowszechniać, koordynować i wdrażać Program Rozwoju Wsi na lata 2014-2020, a także by zwiększyć i rozwinąć zasoby ludzkie w dziedzinie przedsiębiorczości oraz ekologii i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. AGRRA bada i rozwija technologie informacyjne i komunikacyjne w ramach rozwoju wiejskiego i rybołówstwa. Agencja dostarcza pomocy technicznej i doradczej w programach międzynarodowych i międzyregionalnych programach współpracy dotyczących rozwoju technologicznego oraz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również zrównoważonej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Działamy również aktywnie na rzecz rozwoju społecznego zmierzającego do zmniejszenia emigracji mieszkańców z rejonów wiejskich. Instytucja wzmacnia zasoby ludzkie i finansowe regionalnych i lokalnych samorządów i organizacji w celu zaangażowania wszystkich beneficjentów w strategie rozwoju wsi. Agencja prowadzi działania zrównoważonej gospodarki w obszarach wiejskich, kontynuuje i przeprowadza pilotażowe projekty w rolnictwie, rybołówstwie i rozwoju wsi, inicjuje współpracę biznesową oraz transfer rezultatów technologicznych. AGRRA, dzieli się na trzy działy, które w pełni obejmują swa działalnością wszystkie aspekty rozwoju wiejskiego Regionu Zadar: Dział Gospodarki, Dział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Dział Współpracy Międzynarodowej. Na przestrzeni lat AGGRA stworzyła solidny zespół o szerokim doświadczeniu w wielu sektorach (stosunki międzynarodowe, rolnictwo, rybołówstwo, finanse, zarządzanie projektami…) a także multidyscyplinarne podejście i szeroką sieć kontaktów, a w niej: podmioty prywatne i publiczne, przedsiębiorstwa z wielu sektorów, uniwersytety, izby handlowe, Chorwacką Izbę Rolniczą, agencje rozwoju regionalnego i inne.

 

Contacts:

Ana Zubčić, univ.spec.pol.

HEAD OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450 
+385 99 273 3273

ana.zubcic@agrra.hr

www.agrra.hr

 

Andrea Knežević, mag. oec.

SENIOR ASSOCIATE IN THE  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450

andrea.knezevic@agrra.hr

www.agrra.hr

  Ana Zubčić, univ.spec.pol.
  ana.zubcic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr
  Andrea Knežević, mag. oec.
  andrea.knezevic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr