NASI PARTNERZY

Partnerstwo to zostało utworzone przez organizacje z Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Kosova, Łotwy, Polski o różnym doświadczeniu edukacyjnym i społecznym na polu edukacji formalnej, nieformalnej i incydentalnej dorosłych co wnosi różnorodność podejść i doświadczeń w kształceniu kompetencji cyfrowych i aktywności obywatelkiej dorosłych.