Make your community SMARTER

Materiały do tego kursu zostały opracowane w przystępnym i dostosowanym formacie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (młodzież NEETS, osoby niepełnosprawne (sensoryczne, fizyczne, intelektualne), osoby dorosłe o niskich lub niskich kwalifikacjach oraz osoby z trudnościami w uczeniu się)

Zarządzanie wodą

Jak dużo wiesz o zarządzaniu zasobami wodnymi?

Czy uważasz, że nowe technologie mogą pomóc w oszczędzaniu wody?

W tym module dowiesz się, jak poprawić swoje zachowanie w zakresie korzystania z wody

Water management
vector-download-icon-trans-01

Gopodarowanie odpadami

Jak byś zareagował, gdyby twoja społeczność była pełna odpadów?

Jak technologia może przekształcić systemy gospodarowania odpadami?

utaj dowiesz się, w jaki sposób efektywna gospodarka odpadami pozwala na zmniejszenie ich negatywnych skutków

Waste management
vector-download-icon-trans-01

Zarządzanie energią

Co rozumiesz przez zarządzanie energią i zrównoważony rozwój?

Jakie strategie polityczne znasz w tej dziedzinie?

W tym module pokażemy Ci kilka dobrych przykładów, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie energii

Energy management
vector-download-icon-trans-01

Mobilność w mieście

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak będzie wyglądać podróżowanie w miastach w przyszłości?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zmianą sposobu przemieszczania się?

Sprawdź ten moduł, aby dowiedzieć się o nowych sposobach zarządzania mobilnością w miastach

Urban mobility
vector-download-icon-trans-01

E-administracja

Jak uzyskać dostęp do usług publicznych online?

W jaki sposób rządy zarządzają osobistą i publiczną dokumentacją urzędową?

Tutaj dowiesz się, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne mogą uczynić te systemy bardziej interaktywnymi

E-governance
vector-download-icon-trans-01

Usługi obywatelskie

Co rozumiesz przez usługi obywatelskie?

Czy wszystkie z nich powinny być publiczne?

Zapoznaj się z tym modułem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzanie służbami obywatelskimi w sposób inteligentny (SMART) może pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb

Citizens services
vector-download-icon-trans-01

Przetwarzanie danych

Słyszałeś kiedyś o przetwarzaniu danych?

Czy wiesz, jak bardzo wpływa to na twoje życie?

W tym module dowiesz się, jak większość twoich codziennych działań jest związana z przetwarzaniem danych i jak można to mądrze wykorzystać

Data mining
vector-download-icon-trans-01

Dostęp dla wszystkich

Co rozumiesz pod pojęciem niepełnosprawność?

Czy uważasz, że osoby z niepełnosprawnością fizyczną mogą podróżować samodzielnie?

Tutaj dowiesz się, co możesz zrobić, aby poprawić codzienną niezależność ludzi

Access for all
vector-download-icon-trans-01