JEŚLI JESTEŚ EDUKATOREM

“Count Me In” jest projektem międzynarodowym dedykowanym poprawie kompetencji obywatelskich uczących się osób dorosłych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych oraz inteligentnych technologii.

Projekt jest oparty na platformie OER (Otwartych Zasobach Edukacyjnych) zawierającej bazy danych projektów i inicjatyw smart przeprowadzanych w Europie oraz e-kurs w różnych językach europejskich.

Pobierz podręcznik nauczyciela tutaj!

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ UCZĄCĄ SIĘ

“Count Me In” pomoże ci w pełni zrealizować twój potencjał poprzez zastosowanie popularnych urządzeń technicznych oraz zasobów pozwalających na znalezienie rozwiązań dla twojej społeczności, twojego miejsca pracy, twojego życia codziennego. Baza danych oraz e-kurs na tej platformie pomogą ci w najlepszym wykorzystaniu twoich umiejętności i znalezieniu rozwiązań smart dla twoich codziennych problemów.

 

  • EU SMART PROJECTS database
  • SMART IDEAS database
  • SMART CHANGE database
  • E-course for adult learners “Make your community smarter” in English, Albanian, Croatian, Italian, Latvian, Polish, Spanish