Baza EU SMART PROJECTS dotycząca projektów zakończonych sukcesem wdrożonych / realizowanych w krajach UE.

INTELIGENTNE POMYSŁY istniejących i opracowanych (w ramach kursu dla edukatorów) rozwiązań technicznych dla wspólnych problemów społeczności partnerskich

INTELIGENTNE ZMIANY z rozwiązaniami stosowanymi w różnych społecznościach w celu rozwiązywania problemów, próbując przewidzieć, jak te obszary będą rozwijane w przyszłości

 • null

  gospodarka wodna

 • null

  gospodarka odpadami

 • null

  zarządzanie energią

 • null

  mobilność miejska

 • null

  e-samorząd

 • null

  usługi obywatelskie

 • null

  eksploracja danych

 • null

  dostęp dla wszystkich

JEŚLI JESTEŚ EDUKATOREM

“Count Me In” jest projektem międzynarodowym dedykowanym poprawie kompetencji obywatelskich uczących się osób dorosłych z zastosowaniem narzędzi cyfrowych oraz inteligentnych technologii.

Projekt jest oparty na platformie OER (Otwartych Zasobach Edukacyjnych) zawierającej bazy danych projektów i inicjatyw smart przeprowadzanych w Europie oraz e-kurs w różnych językach europejskich. Więcej informacji.

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ UCZĄCĄ SIĘ

alumne06

“Count Me In” pomoże ci w pełni zrealizować twój potencjał poprzez zastosowanie popularnych urządzeń technicznych oraz zasobów pozwalających na znalezienie rozwiązań dla twojej społeczności, twojego miejsca pracy, twojego życia codziennego. Baza danych oraz e-kurs na tej platformie pomogą ci w najlepszym wykorzystaniu twoich umiejętności i znalezieniu rozwiązań smart dla twoich codziennych problemów. Więcej informacji.

PARTNERS

 

Partnerstwo to zostało utworzone przez organizacje z Hiszpanii, Chorwacji, Włoch, Kosova, Łotwy, Polski o różnym doświadczeniu edukacyjnym i społecznym na polu edukacji formalnej, nieformalnej i incydentalnej dorosłych co wnosi różnorodność podejść i doświadczeń w kształceniu kompetencji cyfrowych i aktywności obywatelkiej dorosłych.