OPEN EUROPE

LOGO OPENEUROPE (1)

Izglītības pakalpojumu asociācija “OpenEurope” ir bezpeļņas organizācija ar galveno biroju Reusā (Katalonijā, Spānijā), kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem un pieaugušajiem, kuri strādā ar jaunatni saistītās nozarēs, piedalīties Eiropas programmās. Visi mūsu organizācijas projekti un iniciatīvas ir vērstas uz pedagogu, skolotāju, profesoru, studentu un visas kopienas iesaistīšanu projektos un programmās, kas paredz mūžizglītības procesu. Mūsu programmas ir izstrādātas, lai attīstītu dalībnieku komunikāciju, vadību un profesionālās prasmes. Mēs pievēršam īpašu uzmanību nevalstisko organizāciju, kā arī brīvprātīgo, kas strādā sociālo problēmu risināšanā, kapacitātes palielināšanai. Mēs palīdzam iesaistīt visus sabiedrības locekļus mūsu projektos un aktivitātēs, jo īpaši tajās, kas saistītas ar civiltiesisko atbildību, imigrāciju, tehnoloģijas cilvēkiem vai viedajām pilsētām. OpenEurope ir pirmais un vienīgais Eiropas tīkla EURODESK kvalificētais multiplikatora punkts Taragonas provincē. Tas ir informatīvs dienests par Eiropas programmām un iniciatīvām izglītības, apmācības, nodarbošanās un jaunatnes jomā. Tādā veidā mums ir iespējas brīvi piekļūt tīkla informācijai un dalīties tajā ar jauniešiem un visiem cilvēkiem, kuri varētu būt ieinteresēti. Mēs sniedzam padomus un piedāvājam konsultācijas par starptautiskajām jauniešu apmaiņas programmām daudzās Eiropas valstīs; mēs meklējam kontaktus vai iespējamos partnerus, lai īstenotu Eiropas projektus, un mēs sniedzam praktiskus un noderīgus padomus par ceļošanu uz Eiropas valstīs, kas pieder mūsu tīklam, starp daudzām citām lietām.

 

 

www.openeurope.es

info@openeurope.es

telf: +34  655 649 669

Adress : Raval Sant Pere 1-3 Entresol 43202 REUS (SPAIN)

 
  info@openeurope.es
  +34 655 649 669
  www.openeurope.es