ILIRIA COLLEGE

ILIRIA koledža ir viena no pirmajām nevalstiskajām augstākās izglītības iestādēm Rietumbalkānu reģionā, kas izveidota 2002.gadā Prištinā, Kosovā. Koledžu ir akreditējusi Kosovas akreditācijas aģentūra (Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas locekle ENQA). Tā piedāvā bakalaura, absolventu un profesionālā līmeņa programmas šādās disciplīnās: Banku, Finanšu un grāmatvedības, Vadības; Starptautiskā biznesa; Datorzinātņu; Starptautisko attiecību un diplomātijas; Tiesību; Veselības vadības jomās. Studentu sastāvā ir aptuveni 8000 bakalauri un 2000 absolventi. ILIRIA koledža ir EUNIS – Eiropas Universitāšu informācijas sistēmu organizācijas biedre, EURAS valdes locekle – Eirāzijas universitāšu savienības ALUM dibinātāja, kā arī darbojas citās reģionālās partnerībās un asociācijās. Līdz šim ILIRIA ir iesaistījusi vairāk nekā 166 vietējos un starptautiskos ekspertus ar doktora un maģistra grādu (kandidātu) kvalifikāciju. Tai ir arī aptuveni 65 administratīvie darbinieki. ILIRIA koledžas akadēmiskajam un profesionālajam personālam ir liela pieredze projektu vadībā, mācību programmu izstrādē un dažādu apmācību īstenošanā saistītās jomās.
ILIRIA koledža, izmantojot savu zinātnisko žurnālu ILIRIA International Review (IIR), ir publicējusi vairāk nekā 200 recenzējamus zinātniskus dokumentus un 30 zinātniskās grāmatas, katru gadu organizē apmēram 5-8 nacionālās un starptautiskās konferences. IIR ir starptautisks zinātniskais žurnāls, kas reģistrēts Deutsche National Bibliothek ar izdruku ISSN (2192-7081) un tiešsaistes ISSN (2365-8592). Žurnālu reizi pusgadā publicē ILIRIA College (Kosova) sadarbībā ar Felix-Verlag (Vācija) http://www.iliriapublications.org/index.php/iir. IIR ir veltīts sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu nozares pētījumu publicēšanai. IIR mērķis ir veicināt starpnozaru zinātnieciskos pētījumus un izpētīt Dienvidaustrumeiropas reģiona politikas, prakses un pētījumu mijiedarbību. Ar savu Ekonomikas un sociālās attīstības centru pēdējo divu gadu laikā ILIRIA koledža ir piedalījusies vairāk nekā 40 Erasmus + projektos (KA1 un KA2), kas koncentrējās uz dažādību, integrāciju, iekļaušanu un citiem saistītiem jautājumiem. http://www.uiliria.org/erasmusplus/
Katru gadu ILIRIA koledža sadarbībā ar LUM Jean Monnet universitāti organizē Starptautisko vasaras skolu “”LUM Jean Monnet – ILIRIA””. Vasaras skola katru gadu izskata dažādas ES tēmas, iesaistot profesorus un zinātniekus no visas Eiropas.
ILIRIA koledža sadarbībā ar dažādām augstākās izglītības iestādēm un dažādiem uzņēmējdarbības pārstāvjiem Kosovā (advokātu biroji) katru gadu organizē “”Rietumbalkānu Vis Pre-Moot sacensības”” Prištinā, Kosovā. http://www.uiliria.org/premoot/
Pre-Moot mērķis ir dot studentiem iespēju uzlabot savas prasmes, uzstājoties un aizstāvot savus juridiskos argumentus, vienlaikus saņemot atsauksmes no pieredzējušiem nozares speciālistiem. Sacensību laikā komandas no reģiona universitātēm sacenšas viena pret otru vairākās kārtās. Tiesā šīs sacensības praktizējoši juristi un šķīrējtiesneši, no kuriem daudzi ir absolventi. Tiesneši sniedz atgriezenisko saiti gan attiecībā uz materiālo tiesību normām un stilu, lai ļautu studentiem precizēt savas prezentācijas pirms starptautiskā konkursa Vīnē. Neskatoties uz formālo izglītību, ILIRIA koledža sniedz lieliskas iespējas jauniešiem gūt labumu no Microsoft Imagine Academy akadēmiskās apmācības un iesaistīties dažādos jauniešu klubos, piemēram, Juridiskajā klīnikā, ILIRIA Debašu klubā, Projektu vadības klubā, Programmētāju klubā u.c.
Studentiem, kas darbojas Juridiskajā klīnikā, ir lieliska iespēja mācīties darot. Sadarbībā ar dažādām nevalstiskajām organizācijām Kosovā viņiem ir iespēja sniegt bezmaksas juridiskos pakalpojumus tiem pilsoņiem, kas pieder Kosovas neaizsargātajām un marginālajām grupām. Katru gadu vairāk nekā 1000 Kosovas pilsoņu saņem bezmaksas juridiskos pakalpojumus.
ILIRIA koledža ir izveidojusi savu Ekonomiskās un sociālās attīstības centru. Tam ir liela pieredze dažādu Erasmus + projektu vadīšanā.
Laikā no 2015. līdz 2016.gadam ILIRIA koledža sadarbībā ar CLARD (Juridiskās palīdzības un reģionālās attīstības centrs) ir sniegusi bezmaksas juridiskus pakalpojumus 1300 pilsoņiem, kas pārstāv neaizsargāto un atstumto pilsoņu grupas Kosovā. Mediju un informācijas tehnoloģiju departaments ir bijusi izšķiroša loma pilsoņu informēšanā un izpratnes palielināšanā par iekļaušanu, cilvēktiesībām un dažādību.
ILIRIA koledža, izmantojot savu zinātnisko žurnālu ILIRIA International Review (http://www.uiliria.org/iir/, ISSN 2192-7081), ir publicējusi vairāk nekā 100 recenzējamus zinātniskus dokumentus un 30 zinātniskās grāmatas. Koledža organizē aptuveni 5-8 valsts un starptautiskās konferences katru gadu (Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet saiti: www.uiliria.org).
ILIRIA koledžas neformālās aktivitātes tiek īstenotas dažādos jaunatnes klubos, piemēram:
Debašu klubs
Programmētāju klubs
Projektu vadīšanas klubs
Katrs jauniešu klubs iesaista vietējos un starptautiskos brīvprātīgos. Jauniešiem ir lieliska iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kā arī uzņemties pašiniciatīvu. Aktivitātes ir veidotas tā, lai jaunieši varētu justies iesaistīti un mācītos darot. Visus seminārus, apaļā galda diskusijas, sabiedriskās debates, sanāksmes organizē studenti sadarbībā ar administratīvo personālu.
Līdz šim ILIRIA ir iesaistījusi vairāk nekā 166 vietējos un starptautiskos ekspertus ar doktora un maģistra grādu (kandidātu) kvalifikāciju. Koledžai ir arī aptuveni 65 administratīvie darbinieki. ILIRIA koledžas akadēmiskajam un profesionālajam personālam ir liela pieredze projektu vadībā, mācību programmu izstrādē un dažādu apmācību īstenošanā saistītās jomās.

 

Contact: erasmus@uiliria.org

Address: St. Gazmend Zajmi no. 75, Prishtina 10060, Kosova

Website: www.uiliria.org

Tel: +377 45 977 000

 
  erasmus@uiliria.org
  +377 45 977 000
  www.uiliria.org