EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK

Eiropas digitālo mācību tīkls – DLEARN – ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Milānā, Itālijā. Tās mērķis ir aptvert digitālās pārveidošanas radītās problēmas, izmantojot digitālo prasmju neatbilstību novēršanu un digitālo izglītību. Mēs ticam, ka tādas vērtības, kā KOPLIETOŠANA, SAVIENOŠANA, PAVAIROŠANA, UZLABOŠANA var pastiprināt mūsu biedru, vietējo teritoriju un cilvēku potenciālu. Pastāvīgās pārmaiņas ekonomikā un sabiedrībā ir mudinājušas valdības uzsvērt izglītības ieguldījumu daudzās jaunās prasmēs un kompetencēs. Eiropas digitālo mācību tīkls vēlas panākt, ka pieredze, kā arī vietējo teritoriju un cilvēku viedokļi nonāk tuvāk ES politikai. BIEDRI:
Tīkls ir izveidots 2016.gada janvārī. Mūsdienās to veido 23 dažādas organizācijas no daudzām ES valstīm (14 valstis), kuras aktīvi darbojas izglītības un digitālās izglītības jomā. Eiropas digitālo mācību tīkls piedalās vairākās starptautiskās iniciatīvās, un tas darbojas galvenokārt darba grupās, kuras pastāvīgi uzrauga, analizē un popularizē digitālās izglītības un digitālo prasmju sistēmu.
MŪSU DARBĪBA:
Izmantojot mūsu darbības un mūsu tīklu, mēs vēlamies samazināt atšķirības, panākot augšupējas iniciatīvas, piemēram:
• PROJEKTA LABORATORIJAS: ciešāka sadarbība un mūsu aktivitāšu maksimāla uzlabošana, izmantojot periodiskas projektu laboratorijas;
• TĪKLOŠANĀS: ciešas sadarbības pasākumi un lobēšana, lai panāktu auglīgu vietējo vajadzību akreditāciju attiecīgajiem ES Komisijas ģenerāldirektorātiem;
• ZINĀŠANU IZVEIDE: uzlabot esošo pieredzi un zināšanas par digitālo izglītību, daloties pieredzē un radot efektīvas uzņēmējdarbības iespējas.
.MŪSU SASNIEGUMI:
• PRIEKŠLIKUMI: DLEARN dalībnieku iesaistīšana priekšlikumu izstrādē laikā no 2016.gada līdz 2017.gadam, kad tika iesniegti vairāk nekā 90 priekšlikumi, kas radīja 30 apstiprinātus projektus;
• TIEŠA DALĪBA kā partnerim 10 E + projektos digitālās izglītības jomā;
• DALĪBA ES Komisijas darba grupās ar mērķi veicināt digitālo izglītību;
• DIGITĀLĀS IZPĒTES UN DARBA KOALĪCIJA: Kopš 2017.gada 1.marta Eiropas Digitālas mācību tīkls ir pilntiesīgs biedrs Digitālo prasmju un darba koalīcijā, kas cieši sadarbojas ar Komisiju, lai panāktu jauninājumus un uzlabotu digitalizāciju ES;
• PROFESIONĀLO PRASMJU NEDĒĻA: dalība 2016.gada Profesionālās kvalifikācijas nedēļā, ko veicināja Nodarbinātības ģenerāldirektorāts un kurā 7 pasākumus vadīja mūsu biedri 5 ES valstīs.• Piedalīšanās 2017.gada Profesionālās kvalifikācijas nedēļā, ko veicināja Nodarbinātības ģenerāldirektorāts un kurā 12 pasākumus vadīja mūsu biedri 8 ES valstīs.
• SADARBĪBAS VIENOŠANĀS: Eiropas Erasmus koordinatoru asociācija, DigitalEurope, Eiropas Kipras birojs, ES Vecāku asociācija, Digitālā līderības institūts, ES Komisijas ģenerāldirektorāti: Connect; Nodarbinātība (A3. Nodaļa Māceklība, Profesionālā izglītība un pieaugušo izglītība); EAC (A2 nodaļa Eit un izglītības nākotne) OBESSU Eiropas skolu studentu apvienību biroju organizācija; EVBB Eiropas Profesionālās izglītības iestāžu asociācija.

Contact person: Gianluca Coppola, European Digital Learning Network President

E-Mail address: gianluca.coppola@dlearn.eu

Tel: + 39 02 8728 4807

Website: http://dlearn.eu/

Address: European Digital Learning Network, Via Domenico Scarlatti 30 20124 – Milano Italy

  Gianluca Coppola, European Digital Learning Network President
  gianluca.coppola@dlearn.eu
  + 39 02 8728 4807
  www.dlearn.eu