COLLEGIUM BALTICUM

Collegium Balticum Ščecinas koledža ir plaši pazīstama kā viena no labākajām privātajām universitātēm Polijas ziemeļdaļā. Mēs piedāvājam bakalaura un maģistra līmeņa studijas IT, sociālajā darbā, izglītībā un iekšējā drošībā. Mūsu studenti ir ļoti specifiska grupa – lielākā daļa no viņiem ir nobrieduši cilvēki, kuri jau ir sākuši savu profesionālo karjeru. Viņi precīzi zina, kāda formāla kvalifikācija un praktiskās zināšanas viņiem ir vajadzīgas, un viņi cer, ka mēs pielāgosim mūsu mācību programmu saturu viņu īpašajām vēlmēm. Tiem, kas visvairāk pieredzējuši, kuri vēlas bagātināt savu izglītību, mainīt profesiju vai paaugstināt kvalifikāciju, lai kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū, mēs piedāvājam pēcdiploma studijas gandrīz 60 specialitātēs. Mēs sniedzam izglītības iespējas arī mūsu reģionā divās no mūsu ārpilsētas fakultātēm, kas atrodas Stargardā un Sulęcinā. Mēs vienmēr esam ļoti elastīgi un atbilstoši darba tirgus prasībām un tendencēm, jo tās ir galvenie kritēriji mūsu piedāvājuma izstrādē un jaunu ceļu meklējumos mūsu attīstībā. Lai izveidotu un uzturētu ilgstošas attiecības starp mūsu koledžu un uzņēmējiem un biznesa vides iestādēm, 2016.gadā tika izveidots Centrs biznesa sadarbībai (CWB). Tā uzdevums ir uzsākt, koordinēt un strādāt pie kopīgām iniciatīvām, lai uzlabotu izglītības kvalitāti, veicinātu uzņēmējdarbību, un popularizētu zinātnes un biznesa sadarbības pozitīvo ietekmi. Koledžai ir nozīmīga loma vietējā izglītības tirgū, ņemot vērā papildu tematiskos kursus nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, t.i., cilvēkiem no sociāli un ekonomiski nelabvēlīgiem rajoniem, pieaugušajiem bez kvalifikācijas un citiem. Koledžas nolūks ir sadarboties ar vietējām institūcijām (vietējām iestādēm, NVO, uzņēmumiem, citām universitātēm), lai nodrošinātu tematiskas darbnīcas un seminārus un piesaistītu mērķa grupas.
Mūsu skolēni un absolventi ir ļoti bieži iesaistīti pedagoģiskajā darbā. Ļoti daudzi, brīvprātīgi vai profesionāli, ir iesaistījušies NVO, kas strādā izglītības, sociālā darba vai uzņēmējdarbības jomā.
Starptautiskā līmenī Collegium Balticum īsteno vairākus ES projektus. Agrāk iestāde bija arī viens no projekta “Atvērt durvis Eiropai” partneriem.

  Main Office
  biuro.rektora@cb.szczecin.pl
  +48914838164
  www.cb.szczecin.pl
  International Projects Office
  m.bitel@cb.szczecin.pl
  +48914830744
  www.cb.szczecin.pl