APEIRONS

Apvienība “Apeirons” ir sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi. Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.
Apvienība “Apeirons” aktīvi darbojas no 1994. gada un no 1997. gada tā ir oficiāli izveidota un reģistrēta kā sabiedriskā organizācija. Tagad Apeirons ir viena no vadošajām cilvēku ar invaliditāti organizācijām Latvijā.
Apvienības mērķauditorija – sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti.
Galvenās jomas, ar kurām strādā mūsu organizācija, ir:

 • interešu aizstāvība:
  Veidojam sadarbību ar reģionālajām NVO un vietējām pašvaldībām. Organizējam seminārus un apmācības, kā arī organizējam dažādas akcijas un pasākumus. Piedalāmies dažādās darba grupās un padomēs, lai pēc iespējas vairāk popularizētu cilvēku ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus.
 • nodarbinātība:
  Apeirona darbinieki sniedz regulāras konsultācijas un palīdz cilvēkiem ar ivaliditāti iesaistīties darba tirgū, kā arī palīdz darba devējiem atrast sev vispiemērotāko darbinieku.
 • vides pieejamība:
  Mes regulāri veicam pieejamas vides monitoringu. Piedāvājam veikt pieejamas vides auditu un dažādu ēku izvērtējumu, izstrādājam standartus un ieteikumus, kā arī strādājam pie Universālā dizaina koncepta.
 • cilvēktiesības:
  Mums ļoti nozīmīga joma ir cilvēktiesību monitorings. Mēs organizējam informatīvos seminārus reģionālajām invalīdu NVO par invalīdu tiesībām. Piedalāmies ANO konvencijas ”Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ”izplatīšanā Latvijā; valsts, pašvaldību un NVO kopēja dialoga veidošanā (darba grupas u.c.); piedalāmies lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un lokālā līmenī; kā arī pozitīvas attieksmes sabiedrībā veidošanā.
 • piedalīšanās: Nacionālajā un Starptautiskajā invalīdu sadarbības tīklā
  Esam biedri lielākajā Eiropas neatkarīgās dzīves sadarbības tīklā (ENIL).
 • iekļaujošā izglītība:
  Realizējam un attīstām sadarbību dažādām skolām.
  Viena no mūsu darba jomām ir iekļaujošās izglītības projekti, mācības sadarbība ar dažādām skolām.
 • e-pieejamība:
  Veicinām izpratni par IT tehnoloģiju palīdzošo lomu cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Organizējam datorkursus un strādājam pie Interneta pieejamības standartu izstrādes.
 • sociālie pakalpojumi bērniem:
  Sadarbībā ar lielāko labdarības organizāciju Latvijā “Ziedot.lv” Apeirons administrē projektu bērniem ar smagu invaliditāti. “Sweet babysitter” ir projekts, kurā ģimenes var pieteikties finansējuma saņemšanai bērna aukles algošanai, tādējādi dodot iespēju vecākiem atpūsties.
 • pieejamība:
  Apeirons veicina izpratni par jaunām tehnoloģijām, kas atbalsta cilvēkus ar īpašām vajadzībām visā viņu dzīves laikā.
 • brīvprātīgais darbs:
  Organizācijā regulāri strādā kā Latvijas tā arī ārzemju brīvprātīgie no visas pasaules. Apvienojot mūsu pieredzi un zināšanas ar brīvprātīgo entuziasmu un darbu, mēs veicinām dažādu nozaru attīstību cilvēkiem ar invaliditāti labvēlīgā gultnē.
 • Apeirona videostudija:
  2005.gadā mēs lepni sākām Apeirons video studijas ambiciozo projektu. Kopš tā laika mēs esam sagatavojuši daudzus videoklipus, apraidi un skices par tēmām, kuras uzskatām par svarīgām cilvēku ar un bez invaliditātes ikdienas dzīvē. Tagad mūsu raidījums “3/4” tiek rādīts televīzijā.

 

Address: Kr. Valdemara street 38 k.1, Riga, Latvia, LV-1010

website: www.apeirons.lv

e-mail: info@apeirons.lv

telephone: +371 67299208

 
  info@apeirons.lv
  +371 67299208
  www.apeirons.lv