AGRRA

Zadaras apgabala lauku attīstības aģentūra (AGRRA) ir Zadaras apgabala izveidota valsts iestāde, kuras mērķis ir informēt, koordinēt un īstenot Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam, kā arī palielināt un attīstīt cilvēkresursus uzņēmējdarbībā un informēt par ekoloģiju un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. AGRRA izpēta un attīsta informācijas un komunikāciju tehnoloģijas lauku attīstības un zivsaimniecības vajadzībām. AGRRA sniedz tehnisku un konsultatīvu palīdzību starptautiskajās un starpreģionu sadarbības programmās, kas vērstas uz tehnoloģisko attīstību un novatoriskas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī lauku apvidu ilgtspējīgu saimniecisko darbību. Mēs arī aktīvi strādājam socioloģiskās attīstības jomā, lai mazinātu iedzīvotāju emigrāciju no lauku teritorijām. Institūcija stiprina reģionālo un vietējo pašvaldību un organizāciju finanšu un cilvēkresursus, lai aktīvi iekļautu visas lauku attīstības politikas ieinteresētās puses. Tā attīsta ilgtspējīgu saimniecisko darbību lauku apvidos, uztur un attīsta izmēģinājuma projektus lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un lauku attīstībā, veicina uzņēmējdarbības sadarbību un tehnoloģisko rezultātu nodošanu. AGRRA piedāvā tehnisku un konsultatīvu palīdzību starptautiskās un starpreģionu sadarbības programmās, kas vērstas uz lauku teritoriju tehnisko un citu attīstību. AGRRA struktūru veido trīs nodaļas: Ekonomikas departaments, Attīstības un ES fondu departaments un Starptautiskās sadarbības departaments, kas pilnībā aptver visus Zadaras apgabala lauku attīstības aspektus. Gadu gaitā AGRRA ir izveidojusi stabilu komandu, kurai ir plaša pieredze dažādās nozarēs (starptautiskās attiecības, lauksaimniecība, zivsaimniecība, finanses, projektu vadība …), lai konsolidētu daudznozaru pieeju un izveidotu plašu partneru tīklu, kurā ietilpst privātie un publiskie uzņēmumi: MVU dažādās nozarēs, universitātes, Tirdzniecības kamera, Horvātijas Lauksaimniecības kamera, reģionālās attīstības aģentūras un citi.

 

Contacts:

Ana Zubčić, univ.spec.pol.

HEAD OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450 
+385 99 273 3273

ana.zubcic@agrra.hr

www.agrra.hr

 

Andrea Knežević, mag. oec.

SENIOR ASSOCIATE IN THE  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450

andrea.knezevic@agrra.hr

www.agrra.hr

  Ana Zubčić, univ.spec.pol.
  ana.zubcic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr
  Andrea Knežević, mag. oec.
  andrea.knezevic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr