MŪSU DARBS

 

Projekta laikā partneri izstrādās tiešsaistes platformu ar atvērtiem izglītības resursiem. Tā ietvers:

 

 

 

“Count Me In” mērķa jomas:

 

ūdens apsaimniekošana

atkritumu apsaimniekošana

enerģijas pārvaldība

mobilitāte pilsētās

e-pārvaldība

pakalpojumi iedzīvotājiem

datu ieguves process

pieejamība visiem