JA JUS ESAT PEDAGOGS

“Count Me In” ir daudznacionāls projekts, kas paredzēts, lai uzlabotu pieaugušo izglītojamo pilsonisko kompetenci, izmantojot digitālos instrumentus un viedus risinājumus.

Tā pamatā ir atvērto izglītības resursu (OER) platforma, kurā ir iekļautas Eiropā īstenotu viedo projektu un iniciatīvu datu bāzes un E-kurss dažādās Eiropas valodās.

Lejupielādējiet skolotāja rokasgrāmatu šeit!

JA JUS ESAT IZGLīTOJAMAIS

“Count Me In” palīdzēs jums pilnībā izmantot kopīgas tehnoloģijas ierīces un resursus, lai atrastu risinājumus savai kopienai, darbavietai un ikdienas dzīvē. Šīs platformas datu bāze un E-kurss palīdzēs jums būt gataviem maksimāli izmantot jūsu spējas atrast viedus risinājumus ikdienas problēmām.

 

  • EU SMART PROJECTS database
  • SMART IDEAS database
  • SMART CHANGE database
  • E-course for adult learners “Make your community smarter” in English, Albanian, Croatian, Italian, Latvian, Polish, Spanish