EU SMART PROJECTS datu bāze par veiksmīgiem projektiem, kas tiek īstenoti / tiek īstenoti EU valstīs.

SMART IDEJAS par esošajiem un izstrādātajiem (kursu ietvaros pedagogiem) tehnoloģiju risinājumiem partneru kopienu kopīgām problēmām

SMART CHANGES ar risinājumiem, kas tiek izmantoti dažādās kopienās problēmu risināšanai, mēģinot prognozēt, kā šīs jomas tiks attīstītas nākotnē

 • null

  ūdens apsaimniekošana

 • null

  atkritumu apsaimniekošana

 • null

  enerģijas pārvaldība

 • null

  mobilitāte pilsētās

 • null

  e-pārvaldība

 • null

  pakalpojumi iedzīvotājiem

 • null

  datu ieguves process

 • null

  pieejamība visiem

JA JUS ESAT PEDAGOGS

“Count Me In” ir daudznacionāls projekts, kas paredzēts, lai uzlabotu pieaugušo izglītojamo pilsonisko kompetenci, izmantojot digitālos instrumentus un viedus risinājumus.

Tā pamatā ir atvērto izglītības resursu (OER) platforma, kurā ir iekļautas Eiropā īstenotu viedo projektu un iniciatīvu datu bāzes un E-kurss dažādās Eiropas valodās. Vairāk informācijas.

JA JUS ESAT IZGLīTOJAMAIS

bg-alumno

“Count Me In” palīdzēs jums pilnībā izmantot kopīgas tehnoloģijas ierīces un resursus, lai atrastu risinājumus savai kopienai, darbavietai un ikdienas dzīvē. Šīs platformas datu bāze un E-kurss palīdzēs jums būt gataviem maksimāli izmantot jūsu spējas atrast viedus risinājumus ikdienas problēmām. Vairāk informācijas.

PARTNERI

 

Šo partnerību ir izveidojušas organizācijas no Spānijas, Horvātijas, Itālijas, Kosovas, Latvijas, Polijas ar dažādām izglītojošām un sociālām zināšanām pieaugušo formālās, neformālās un neoficiālās izglītības jomā, kas rada dažādas pieejas un pieredzi digitālo prasmju attīstīšanā un pieaugušo pilsoniskajā līdzdalībā.