Timeline

PRVI međunarodni sastanak

Torino (Italija), 11.-12. prosinica 2017.godine

     

DRUGI međunarodni sastanak

Sceczin (Poljska), srpanj 2018. godine

TREĆI međunarodni sastanak


Priština (Kosovo), veljača 2019. godine

Aktivnosti osposobljavanja

Short-term joint staff training activity

Reus (SPAIN) 24-26 April 2019

      

ČETVRTI međunarodni sastanak

Riga (Latvia),

1-2 October 2019

    

FIFTH Transnational Meeting

Zadar (Hrvatska), svibanj 2020. godine

Diseminacijski događaj

Zadar (Hrvatska), svibanj 2020. godine