ILIRIA COLLEGE

Veleučilište Iliria utemeljeno je 2002. godine u Prištini, Kosovo kao jedno od prvih profitnih veleučilišta na Zapadnom Balkanu. Ustanova dodjeljuje diplome koje je odobrila Kosovska akreditacijska agencija (član Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokoškolskom obrazovanju – ENQA). Učilište ima preddiplomske, diplomske i stručne razine u području: bankarstva, financija i računovodstva, menadžmenta, međunarodnog poslovanja, računarstva, međunarodnih odnosa i diplomacije, prava i zdravstvenog menadžmenta. Veleučilište ima kapacitet od 8.000 preddiplomskih mjesta i 2.000 diplomskih mjesta. Veleučilište ILIRIA je član organizacije EUNIS – Europske organizacije Sveučilišta informacijskih sustava, član je i izvršnog odbora organizacije EURAS – Euroazijska sveučilišna unija, osnivač ALUM – Sveučilišta na Jadranu te ostalih partnerstava unutar regije i udruga.

ILIRIA je do sada zaposlila preko 166 lokalnih i međunarodnih stručnjaka s doktoratom i magistarskim kvalifikacijama te 65 administrativnih radnika. Osoblje Ilirije ima iskustvo u projektnom menadžmentu, kreiranju nastavnih planova te provođenju osposobljavanja u raznim područjima.

U svom znanstvenom časopisu – ILIRIA International Review (IIR), Iliria je objavila preko 200 znanstvenih radova i 30 znanstvenih knjiga. Uz to godišnje organiziraju 5-8 nacionalnih i međunarodnih konferencija. IIR je međunarodni znanstveni časopis registriran u Deutsche National Bibliothek s Print ISSN (2192-7081) i Online ISSN (2365-8592). IIR se objavljuje na polugodišnjoj razini u suradnji s Felix – Verlag (Germany) http://www.iliriapublications.org/index.php/iir. Posvećen je promicanju interdisciplinarnih studija te istraživanju sjecišta politika, praksi i istraživanja Sjeveroistočne Europe.

Preko Centra za gospodarski i socijalni razvoj, Iliria je u zadnje dvije godine imala priliku sudjelovati u više od 40 Erasmus+ projekata (KA i KA2). Projekti su uglavnom usmjereni na intergaciju, uključivanje te ostala pitanja od značaja. http://www.uiliria.org/erasmusplus/ Svake godine u suradnji sa Sveučilištem LUM Jean Monet, Iliria organizira međunarodne ljetne škole “LUM Jean Monnet – ILIRIA” koje pohađaju profesori i studenti iz cijele Europe, a na kojima se obrađuju različite EU teme.

Svake godine u suradnji s različitim institucijama visokog obrazovanja te predstavnicima privatnog sektora organizira se natjecanje “Western Balkans Vis Pre-Moot Competition” u Prishtina, Kosova. http://www.uiliria.org/premoot/.

Cilj Pre-Moot-a je pružiti studentima priliku da izoštre svoje vještine uz pomoć debate, nakon čega dobijaju povratne informacije od iskusnijih kolega. Tijekom Pre-Moot-a, sveučilišni timovi se natječu jedni protiv drugih, a ocjenjuju ih odvjetnici i arbitri od kojih su mnogi bivši studenti na veleučilištu. Povratnu informaciju o debati pružaju i sudci koji daju svoje mišljenje o materijalnom pravu kako bi se studentima omogućila priprema prije međunarodnog natjecanja u Beču.

Osim formalnog znanja, Iliria pruža izvrsne mogućnosti za sudjelovanje mladih na Microsoft Imagine Academy osposobljavanjima te za uključivanje u razne klubove mladih kao što su: pravna klinika, ILIRIA debatni klub, klub upravljanja projektima, klub programera i slično… Studenti koji uključeni u pravnu kliniku pomoću klinike prakticiraju pravo i stiču iskustvo. U suradnji s različitim nevladinim udrugama s Kosova, imaju mogućnost pružiti besplatnu pravnu pomoć građanima koji spadaju u ranjive ili marginalizirane skupine na Kosovu. Svake godine, više od 1.000 građana zatraži besplatnu pravnu pomoć na Kosovu.

Veleučilište Iliria je utemeljilo Centar za gospodarski i socijalni razvoj. Centar ima iskustvo u provedbi različitih Erasmus+ projekata. U razdoblju 2015.-2016. godine, veleučilište je u suradnji s CLARD (Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj) pružilo besplatnu pravnu pomoć za više od 1.300 ranjivih ili marginaliziranih građana.

Odjel za medije i informacijske tehnologije je odigrao važnu ulogu u informiranju građana i podizanju svijesti o važnosti uključivanja, ljudskih prava i priznavanju raznolikosti. Neformalne djelatnosti Učilišta odvajaju se u različitim klubovima mladih, kojima upravljaju CESD zaposlenici, to su: debatni klub, klub programera, klub za upravljanje projektima.

Svi klubovi za mlade te međunarodni volonteri su uključenih u različite aktivnosti što predstavalja velike mogućnosti za njih. Aktivnosti su osmišljene na način da se mladi osjećaju uključeni te da uče kroz posao. Sve radionice, okrugli stolovi, javne debate i sastanci organizirani su od strane studenata u suradnji s administrativnim osobljem CESDa.

ILIRIA je do sada zaposlila preko 166 lokalnih i međunarodnih stručnjaka s doktoratom i magistarskim kvalifikacijama te 65 administrativnih radnika. Osoblje Ilirije ima iskustvo u projektnom menadžmentu, kreiranju nastavnih planova te provođenju obuka u raznim područjima.

 

Contact: erasmus@uiliria.org

Address: St. Gazmend Zajmi no. 75, Prishtina 10060, Kosova

Website: www.uiliria.org

Tel: +377 45 977 000

 
  erasmus@uiliria.org
  +377 45 977 000
  www.uiliria.org