AGRRA

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordiniranja i implementiranja Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te jačanja i razvoja ljudskih resursa u području poduzetništva uz aktivno podizanje svijesti o ekologiji i učinkovitom korištenju prirodnih resursa. AGRRA istražuje i razvija te unapređuje informacijsko-komunikacijske tehnologije u okviru potreba ruralnog razvoja i ribarstva.
AGRRA pruža tehničku i savjetodavnu pomoć u programima međunarodne i međuregionalne suradnje koji su usmjereni na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva kao i održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim područjima.
Agencija aktivno radi na koordinaciji poslova vezanih uz bazu razvojnih projekata i usklađivanja rada postojećih institucija u svrhu kvalitetnije provedbe novih programa i mjera razvoja ruralnih područja, jačanja financijskih i ljudskih resursa, kao i radi njihova aktivnog uključivanja u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini, razvoja održivog turizma te sociološkog razvoja u cilju smanjenja iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja Zadarske županije. Ujedno, Agencija izrađuje i provodi pilot projekte u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te potiče poslovnu suradnju i tehnološke transfere.
Unutar Ustanove formirana su tri odjela, Odjel za gospodarstvo, Odjel za razvoj i EU fondove te Odjel za međunarodnu suradnju, koji u potpunosti pokrivaju sve aspekte ruralnog razvoja Zadarske županije. U Agenciji se tijekom godina stvorio tim s bogatim radnim iskustvom na rukovodećim poslovima u različitim sektorima, koji je izgradio veliku mrežu partnera koja uključuje javne i privatne subjekte: MSP iz različitih sektora, Sveučilišta, Gospodarske Komore, regionalne razvojne agencije i ostale.

 

Contacts:

Ana Zubčić, univ.spec.pol.

HEAD OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450 
+385 99 273 3273

ana.zubcic@agrra.hr

www.agrra.hr

 

Andrea Knežević, mag. oec.

SENIOR ASSOCIATE IN THE  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450

andrea.knezevic@agrra.hr

www.agrra.hr

  Ana Zubčić, univ.spec.pol.
  ana.zubcic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr
  Andrea Knežević, mag. oec.
  andrea.knezevic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr