NAŠI PARTNERI

Partnerstvo je sastavljeno od organizacija iz Španjolske, Hrvatske, Italije, Kosova, Latvije i Poljske koje imaju različite stručnjake na području formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja odraslih, što doprinosi različitim pristupima i iskustvima u razvijanju digitalnih vještina te u aktivnom sudjelovanju odraslih građana.