PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


INTELIGENTNE DZIAŁANIA

null
null
null
null
null
null
null

Ogółem ankiety/użytkownicy 798

Poniższa lista zawiera działania, które możesz zrobić, aby Twoje otoczenie - dom, pracę, miasto -uczynić bardziej inteligentnym. Działania są pogrupowane w 8 obszarów:

  • Zarządzanie wodą
  • Gospodarowanie odpadami
  • Zarządzanie energią
  • Mobilność w mieście
  • E-administracja
  • Eksploracja danych
  • Usługi obywatelskie
  • Dostęp dla wszystkich

Chcielibyśmy, abyś zastanowił się nad działaniami, które już możesz podejmować, i rozważył rozpoczęcie innych działań, szczególnie tych, które mogą zmienić twoją społeczność w inteligentną. Możesz zobaczyć wyniki innych uczestników ankiety, klikając obszar (Zarządzanie wodą, Zarządzanie energią itp.).

Zapraszamy Cię do: Stwórz własną ankietę


Zarządzanie wodą Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
920 927 923 1004 988 4762
1-Mam prysznic zamiast wanny. 149 162 155 166 164 796
2-Zakręcam kurek lub prysznic, gdy ich nie używam 151 162 141 179 161 794
3-W domu oszczędzam i wykorzystuję wodę deszczową, aby podlewać rośliny. 161 141 159 172 161 794
4-Zakręcam kran, kiedy myję zęby. 151 152 154 165 171 793
5-W miejscu pracy zaproponowałem zamontowanie kranów z czujnikami ruchu. 156 147 161 156 172 792
6-Zainicjowałem, aby samorząd lokalny zainstalował kolektory deszczowe w pobliżu miejskich ogrodów i parków do podlewania roślin. 152 163 153 166 159 793
Gospodarowanie odpadami Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
952 967 931 976 930 4756
1-Zachęcam przedsiębiorców (sklepy, restauracje, hotele) do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie dzielenia się jedzeniem i redystrybucji. 168 162 155 146 162 793
2-Kupuję wkłady do drukarek napełniane ponownie, zamiast jednorazowych. 162 147 161 164 158 792
3-Przekazuję niechciane przedmioty sklepom charytatywnym lub projektom społecznościowym zamiast ich wyrzucać. 156 160 146 177 154 793
4-Kupuję żywność z mniejszą liczbą opakowań. 143 170 156 159 165 793
5-W miejscu pracy przynoszę przygotowany obiad w pudełku wielokrotnego użytku. 158 165 166 157 147 793
6-Napisałem list do mojej gminy, aby zainstalować pojemniki do recyklingu w centrum miasta i podnieść świadomość na temat recyklingu. 165 163 147 173 144 792
Zarządzanie energią Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
989 917 988 923 937 4754
1-Wwyłączam światła w pomieszczeniach, które nie są używane. 164 152 152 153 172 793
2-Zmieniam żarówki na żarówki energooszczędne. 169 122 176 159 166 792
3-Zaproponowałem, aby w miejscu pracy zainstalować czujniki obecności, które włączają lub wyłączają światło w zależności od tego, czy w pomieszczeniu jest jakaś osoba 180 157 166 153 136 792
4-Zainicjowałem, ay samorząd lokalny zainstalował czujniki oświetlenia ulicznego w pobliżu przejść dla pieszych. 164 163 154 148 163 792
5-Kiedy korzystam z klimatyzacji, zamykam okna i drzwi. 160 164 172 160 137 793
6-Wybieram odpowiedni rozmiar naczynia do wielkości potrawy, którą muszę ugotować. 152 159 168 150 163 792
Mobilność w mieście Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
960 924 946 973 951 4754
1-Kiedy kupuję samochód lub korzystam ze wspólnych przewowów samochodem, myślę o energii i emisji dwutlenku węgla niezbędnych do jego funkcjonowania i wybieram energię odnawialną. 166 142 163 169 152 792
2-Korzystam z transportu publicznego, aby się poruszać. Sprawdzam rozkład godzin jazdy autobusów i pociągów. 154 157 158 172 152 793
3-Planuję podróże, aby uniknąć korków: na przykład korzystam z aplikacji, aby uniknąć korków i zmniejszyć ilość zmarnowanego czasu podróży i zanieczyszczeń. 162 163 147 159 161 792
4-Biorę udział w podróży grupowej ze znajomymi lub współpracownikami lub podróżuję w tym samym kierunku. 145 152 170 162 163 792
5-W przypadku krótkich podróży staram się nie korzystać z samochodu: zamiast tego chodzę pieszo lub jeżdżę rowerem. 173 175 150 149 146 793
6-Napisałem list do mojej rady miasta, aby wdrożyć źródła energii odnawialnej i systemy współdzielenia samochodu. 160 135 158 162 177 792
E-administracja Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
951 956 1035 922 892 4756
1-Używam systemu bankowości elektronicznej do płacenia rachunków. 189 146 164 164 130 793
2-Używam platform cyfrowych (internetowych rejestrów podatkowych, platform składania dokumentów) w pracy. 156 163 203 134 137 793
3-Moja gmina ma platformę internetową i korzystam z niej. 142 179 187 155 129 792
4-Korzystam z systemów e-administracji, kiedy tylko mogę, ponieważ uważam je za łatwe i szybkie w użyciu, a także lepsze dla środowiska. 154 156 152 166 165 793
5-Napisałem list do rady miasta, aby wdrożyć systemy e-administracji dla każdej możliwej działalności i promować określone usługi podczas profilowanych szkoleń dla określonych grup docelowych (np. Osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, upośledzenia wzroku itp.) 149 151 152 160 180 792
6-Zapraszam moich przyjaciół i współpracowników do większej aktywności w zakresie e-administracji w celu ulepszenia systemu. 161 161 177 143 151 793
Eksploracja danych Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
951 984 899 960 963 4757
1-Korzystam z portali społecznościowych i udzielam im wszystkich informacji, o które pytają, nawet jeśli nie jest to obowiązkowe, ponieważ jestem pewien swojej prywatności. 142 174 157 166 154 793
2-Czytam warunki i regulamin stron internetowych przed ich zaakceptowaniem. 158 178 138 165 154 793
3-Korzystam z okna przeglądarki incognito, gdy przeglądam wszystko, co jest ważne i związane z pracą. 155 169 154 150 165 793
4-Wiem, że strony interetowe i portale społecznościowe wykorzystują podane przeze mnie informacje w celu zasugerowania mi stron i obiektów, które mogą być dla mnie interesujące. 169 154 145 160 165 793
5-Napisałem list do mojego rządu, aby promować bezpieczne korzystanie z Internetu i edukować, w jaki sposób gromadzenie danych może być korzystne dla społeczności. 157 149 146 163 177 792
6-Chcę otrzymywać najnowsze informacje o nowych zasadach ochrony prywatności i znaczeniu takich terminów, jak „internetowe pliki cookie”, „RODO” ... 170 160 159 156 148 793
Usługi obywatelskie Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
917 962 962 954 960 4755
1-Używam aplikacji, które pozwalają mi na szybkie usługi, jak na przykład płatności. 155 170 163 158 147 793
2-Informuję gminę, kiedy mam nowe pomysły i dobre praktyki w celu zmniejszenia zanieczyszczeń i poprawy życia społecznego. 154 163 158 165 153 793
3-Biorę udział w działaniach miejskich i staram się zaangażować ludzi w celu zmotywowania wsparcia społecznego. 149 169 154 167 154 793
4-Napisałem list do mojej gminy, aby opracować aplikację dotyczącą turystyki wokół interesujących obiektów. 162 150 160 162 158 792
5-Współpracuję ze stowarzyszeniami i proponuję mnie jako „pomost” w celu rozpowszechniania usług obywatelskich. 147 159 174 153 159 792
6-Zaproponowałem mojej gminie opracowanie systemu monitorowania problemów i znajdowania rozwiązań. 150 151 153 149 189 792
Dostęp dla wszystkich Zawsze to robię Czasami to robię Nigdy tego nie robię Zrobię to Nie zrobię tego Razem
907 908 1018 946 985 4764
1-Napisałem do mojej gminy o niedostępnych (dla osób niepełnosprawnych) budynkach użyteczności publicznej oraz o zastosowaniu uniwersalnego projektowania w rozwoju usług. 155 145 161 160 173 794
2-Pracuję w miejscu dostępnym dla wszystkich. 147 163 180 162 142 794
3-Środki transportu w moim mieście są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 151 135 171 150 187 794
4-Przygotowując dokument, dbam o to, aby układ był dostępny dla wszystkich i aby był czytelny. 150 158 160 142 184 794
5-Spotkając się z osobą niepełnosprawną, dbam o to, aby moja komunikacja była jasna, a otoczenie dostępne. 145 155 180 162 152 794
6-Uważam, że aplikacje i nowe technologie stworzone dla osób niepełnosprawnych są przydatne dla wszystkich i też z nich korzystam. 159 152 166 170 147 794