PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


VIEDIE RISINĀJUMI

null
null
null
null
null
null
null

Kopējais skaits/Lietotāji: 798

Šajā sarakstā apkopotas darbības, kuras varat veikt, lai pilnveidotu savu vidi (mājas, darba, pilsētas). Darbības ir sagrupētas 8 jomās:

  • Ūdens pārvaldība
  • Atkritumu apsaimniekošana
  • Elektroenerģijas pārvaldība
  • Pārvietošanās pilsētvidē
  • E-pārvalde
  • Datu ieguve un izmantošana
  • Pakalpojumi iedzīvotājiem
  • Pieejama vide

Mēs vēlamies, lai jūs padomātu par dažādām ar augstāk minētajām jomām saistītajām darbībām.Dažas no tām jums var šķist pašsaprotamas,bet citas varat sākt ieviest savā ikdienā, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti un veidotu sabiedrību VIEDĀKU. Citu dalībnieku rezultātus varat redzēt, uzklikšķinot uz attiecīgās jomas nosaukuma (Ūdens pārvaldība, Atkritumu apsaimniekošana utt.)

Mēs aicinām:Sākt savu aptauju


Ūdens pārvaldība Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
920 927 923 1004 988 4762
1-Mazgājos dušā nevis vannā. 149 162 155 166 164 796
2-Es neatstāju ūdenskrānu atvērtu, kad to nelietoju. 151 162 141 179 161 794
3-Mājās puķu apliešanai es ievācu lietusūdeni. 161 141 159 172 161 794
4-Kad tīru zobus, es aizgriežu ūdenskrānu. 151 152 154 165 171 793
5-Darbā esmu ieteicis nomainīt parastos ūdenskrānus uz tādiem, kurus iedarbina kustību sensors. 156 147 161 156 172 792
6-Esmu savā pašvaldībāieteicis uzstādīt lietusūdens savākšanas tvertnes pie pilsētas dārziem augu laistīšanai. 152 163 153 166 159 793
Atkritumu apsaimniekošana Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
952 967 931 976 930 4756
1-Es iedrošinu vietējos uzņēmējus (veikalus, restorānus, viesnīcas utt.) sadarboties ar NVO (nevalstiskajām organizācijām), lai ieviestu pārtikas bezatlikumu lietošanu. 168 162 155 146 162 793
2-Es iepildu printera kārtidžu nevis iegādājos jaunu. 162 147 161 164 158 792
3-Sev nevajadzīgās mantas es ziedoju labdarībai vai attiecīgajām sociālajām institūcijām. 156 160 146 177 154 793
4-Es pērku ēdienu ar iespējami mazāku iepakojuma daudzumu. 143 170 156 159 165 793
5-Pusdienas uz darbu ņemu vairākkārt lietojamā pusdienu kastītē. 158 165 166 157 147 793
6-Esmu uzrakstījis vēstuli pašvaldībai par atkritumu atkārtotas pārstrādes tvertņu uzstādīšanu pilsētas centrā un atkritumu atkārtotas lietošanas izpratnes veicināšanu. 165 163 147 173 144 792
Elektroenerģijas pārvaldība Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
989 917 988 923 937 4754
1-Es izslēdzu gaismu izejot no istabas, ja tajā vairs neviena nav. 164 152 152 153 172 793
2-Esmu nomainījis parastās spuldzītes pret ekonomiskajām spuldzītēm. 169 122 176 159 166 792
3-Darbā esmu ierosinājis uzstādīt kustību sensorus, kuri ieslēdz gasmu, kad kāds ienāk telpā, un izslēdz gaismu, kad telpā neviena nav. 180 157 166 153 136 792
4-Esmu ierosinājis savā pašvaldībā uzstādīt ielas apgaismojumu ar kustību sensoriem pie gājēju pārejām. 164 163 154 148 163 792
5-Es ieslēdzu gaisa kondicionieri tikai tad, kad durvis un logi ir aizvērti. 160 164 172 160 137 793
6-Es izvēlos atbilstoša izmēra pannu attiecīgajam ēdiena apjomam. 152 159 168 150 163 792
Pārvietošanās pilsētvidē Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
960 924 946 973 951 4754
1-Kad es pērku automašīnu vai esmu līdzbraucējs kādam kolēģim, aizdomājos par oglegkļa resursiem, un izvēlos ar atjaunojamo enerģiju darbināmus transportlīdzekļus. 166 142 163 169 152 792
2-Es izmantoju sabiedrisko transportu, lai pārvietotos. Es meklēju informāciju par autobusu un vilcienu kursēšanas laiku. 154 157 158 172 152 793
3-Es plānoju savu pārvietošanos tā, lai pēc iespējas mazāk laika pavadītu sastrēgumos. Es izmantoju aplikācijas, lai izvairītos no sastrēgumiem, mazinātu nevajadzīgi zaudētu laiku un gaisa piesārņojumu. 162 163 147 159 161 792
4-Es braucu kopā ar kolēģiem vai draugiem vai veidoju kopīgas braucienu grupas, kad dodamies vienā virzienā. 145 152 170 162 163 792
5-Īsus attālumus veicu kājām vai ar velosipēdu, nevis braucu ar automašīnu. 173 175 150 149 146 793
6-Esmu uzrakstījis vēstuli pašvaldībai par atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu un līdzbraucēju sistēmas ieviešanu. 160 135 158 162 177 792
E-pārvalde Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
951 956 1035 922 892 4756
1-Es izmantoju internetbanku rēķinu apmaksai. 189 146 164 164 130 793
2-Darbā es izmantoju digitālās platformas (nodokļu apmaksai, dokumentu iesniegšanai). 156 163 203 134 137 793
3-Manai pašvaldībai ir e-sistēma,un es to izmantoju. 142 179 187 155 129 792
4-Es izmantoju e-pārvaldes sistēmas vienmēr, kad to varu, jo uzskatu tās parātrākām, ērtākām un videi draudzīgākām. 154 156 152 166 165 793
5-Esmu uzrakstījis vēstuli savas pilsētas pašvaldībai, lai e-pārvaldes sistēma tajā tiktu ieviesta visām iespējamajām aktivitātēm un tiktu piedāvāti apmācību kursi noteiktām iedzīvotāju grupām (seniori, cilvēki ar kustību/intelektuālajiem traucējumiem, cilvēki ar redzes traucējumiem utt.) 149 151 152 160 180 792
6-Es aicinu draugus un kolēģus iesaistīties e-pārvaldes veidošanā, lai uzlabotu šo sistēmu. 161 161 177 143 151 793
Datu ieguve un izmantošana Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
951 984 899 960 963 4757
1-Kad lietoju sociālos tīklus, dalos ar visu informāciju, pat to, kura netiek pieprasīta, jo esmu pārliecināts par savu drošību. 142 174 157 166 154 793
2-Es izlasu mājaslapas lietošanas noteikumus pirms apstiprinu tos. 158 178 138 165 154 793
3-Visiem svarīgajiem dokumentiem es izmantoju incognito pārlūku. 155 169 154 150 165 793
4-Es zinu, ka sociālie tīkli ievāc sīkdatnes un izmanto mana profila informāciju, lai piedāvātu man atbilstošu reklāmu. 169 154 145 160 165 793
5-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai, kurā ierosināju izglītot sabiedrību par drošu interneta lietošanu un to, ka datu iegūšana un izmantošana var būt noderīga sabiedrībai. 157 149 146 163 177 792
6-Es esmu informēts par lietoto interneta lapu privātuma politiku un terminiem ”GDPR” vai “sīkdatnes”. 170 160 159 156 148 793
Pakalpojumi iedzīvotājiem Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
917 962 962 954 960 4755
1-Es lietoju aplikācijas (lietotnes), kurās varu ātri un ērti veikt maksājumus un citas darbības. 155 170 163 158 147 793
2-Es informēju pašvaldību, kad man rodas kādas labas idejas sabiedrības dzīves uzlabošanai un piesārņojuma mazināšanai. 154 163 158 165 153 793
3-Es piedalos pašvaldības organizētās aktivitātēs un iesaistu citus, lai veicinātu sociālo atbalstu sabiedrībā. 149 169 154 167 154 793
4-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai, lai ierosinātu izstrādāt aplikāciju (lietotni), kurā atzīmētas tūrisma vietas. 162 150 160 162 158 792
5-Es sadarbojos ar organizācijām, lai popularizētu “pakalpojumus iedzīvotājiem” iespējas. 147 159 174 153 159 792
6-Esmu ierosinājis savai pašvaldībai ieviest sistēmu problēmu uzraudzīšanai un risināšanai. 150 151 153 149 189 792
Pieejama vide Vienmēr daru Daru dažreiz Nekad nedaru Es darīšu Es nedarīšu Kopā
907 908 1018 946 985 4764
1-Esmu uzrakstījis vēstuli savai pašvaldībai par nepieejamām sabiedriskajām ēkām un nepieciešamību īstenot universālā dizaina principus. 155 145 161 160 173 794
2-Strādāju vietā, kas ir pieejama visiem. 147 163 180 162 142 794
3-Sabiedriskais transports manā pilsētā ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. 151 135 171 150 187 794
4-Sagatavojot dokumentus, es ņemu vērā, lai tajā norādītā informācija būtu saprotama visiem un viegli lasāma. 150 158 160 142 184 794
5-Kad es satiekos ar cilvēku, kuram ir invaliditāte, es rūpējos par to, lai mana komunikācija būtu skaidra un vide pieejama. 145 155 180 162 152 794
6-Es uzskatu, ka aplikācijas (lietotnes), kuras ir paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti ir derīgas citiem, un es arī tās lietoju. 159 152 166 170 147 794