PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


VEPRIMET SMART

null
null
null
null
null
null
null

Gjithsej Pyetësorët / Përdoruesit 798

shtëpi, punë, qytet - MË SMART. Veprimet janë mbledhur në 8 fusha:

  • Menaxhimi i ujit
  • Menaxhimi i mbeturinave
  • Menaxhimi i energjisë
  • Lëvizshmëria urbane
  • E - Qeveria
  • Data Mining
  • Shërbimet ndaj qytetarëve
  • Qasje për të gjithë

Ne do të dëshironim që ju të shfaqeni në veprimet, të cilat ju tashmë mund të realizoni dhe të konsideroni fillimin e veprimeve tjera, veçanërisht ato që mund ta kthejnë komunitetin tuaj në një komunitet SMART. Ju mund t'i shihni rezultatet e pjesëmarrësve të tjerë në pyetësor, duke klikuar në një fushë si (Menaxhimi i ujit, Menaxhimi i energjisë, etj.).

Ne ju ftojmë të: Krijoni pyetësorin tuaj


Menaxhimi i ujit Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
920 927 923 1004 988 4762
1-Bëj dush në vend se të bëj banjë. 149 162 155 166 164 796
2-Nuk e lë të hapur çezmen ose dushin, në momentin që nuk e përdori. 151 162 141 179 161 794
3-Në shtëpi e ruaj ujin nga shiu për të ujitur bimët. 161 141 159 172 161 794
4-E ndali ujin e çezmes kur i laj dhëmbët me furçë. 151 152 154 165 171 793
5-Në vendin e punës kam rekomanduar të vendosen çezmet me sensorë. 156 147 161 156 172 792
6-Unë kam inicuar që për ujitjen e bimëve, në qeverinë lokale të instalohen aparatet për mbledhjen e ujit nga shiu pranë kopshteve urbane dhe parqeve. 152 163 153 166 159 793
Menaxhimi i mbeturinave Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
952 967 931 976 930 4756
1-Inkurajoj sipërmarrësit (dyqanet, restorantet, hotelet) që të bashkëpunojnë me OJQ-të në shpërndarjen dhe rishpërndarjen e ushqimit. 168 162 155 146 162 793
2-Unë blej printer ngjyra e të cilave rimbushet, në vend të atyre që nuk reciklohen. 162 147 161 164 158 792
3-Gjërat e padëshiruara i dhuroj në dyqane bamirësie ose në projekte të komunitetit në vend që të përfitoj prej tyre. 156 160 146 177 154 793
4-Unë blej ushqim që përmban sa më pak paketim 143 170 156 159 165 793
5-Në vendin e punës e sjelli ushqimin e përgatitur në paketim reciklues. 158 165 166 157 147 793
6-Kam shënuar një letër komunës time që të bëhet instalimi i kontenjerëve recikluese në qendër të qytetit dhe të rritet vetëdija për çështjen e reciklimit. 165 163 147 173 144 792
Menaxhimi i energjisë Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
989 917 988 923 937 4754
1-I ndali dritat e dhomës që nuk përdoren në atë moment. 164 152 152 153 172 793
2-Poçat elektrikë i zëvendësoj me ato që shpenzojnë më pak energji 169 122 176 159 166 792
3-Kam rekomanduar që në vendin e punës të instalohen sensorët që ndizen ose fiken dritat varësisht nëse gjendet dikush në dhomë. 180 157 166 153 136 792
4-Kam rekomanduar në qeverine lokale, të instalohen dritat rrugore me sensorë pranë vendkalimeve për këmbësorë. 164 163 154 148 163 792
5-Kur përdori klimën, dritaret dhe dyert I mbaj të mbyllura 160 164 172 160 137 793
6-Unë e zgjedhi madhësinë e duhur të tiganit për ushqimin që do të përgadis. 152 159 168 150 163 792
Lëvizshmëria urbane Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
960 924 946 973 951 4754
1-Kur blej një makinë ose kur përdori ndarjen e makinave, mendoj për energjinë dhe naftën e nevojshme për ta bërë atë të funksionojë dhe zgjedhi energjitë e ripërtëritshme. 166 142 163 169 152 792
2-Unë udhëtoj me transportin publik. Përshtatem me orarin e autobusave dhe të trenit. 154 157 158 172 152 793
3-Planifikoj udhëtimet në mënyrë që të shmang bllokimet: përdori aplikacione informuese për të shmangur bllokimet në komunikacion, për të zvogëluar kohën e humbur gjatë udhëtimit dhe për mbrojtje nga ndotja. 162 163 147 159 161 792
4-Kur udhëtoj në të njëjtin drejtim, unë marr pjesë ose organizoj një udhëtim në grup me shoqërinë ose kolegët. 145 152 170 162 163 792
5-Për udhëtime të shkurtra, përpiqem të mos përdor makinën: Unë eci ose vozis biçikleten. 173 175 150 149 146 793
6-Kam shënuar një letër këshillit të qytetit tim, në mënyrë që të zbatohen burime të energjisë të ripërtëritshme dhe sisteme të ndarjes së makinave. 160 135 158 162 177 792
E - Qeveria Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
951 956 1035 922 892 4756
1-Unë përdor sistemin e-banking për të paguar faturat e mia. 189 146 164 164 130 793
2-Unë përdor platforma digjitale (regjistrimet e taksave online, platformat e paraqitjes së dokumenteve) në punë. 156 163 203 134 137 793
3-Komuna ime ka një platformë online dhe unë e përdor atë. 142 179 187 155 129 792
4-Unë përdor sisteme të qeverisjes elektronike sa herë që mundem sepse janë mënyra të lehta dhe të shpejta për t’u përdorur, si dhe është më mirë për mjedisin. 154 156 152 166 165 793
5-Kam shënuar një letër këshillit të komunës time, në mënyrë që të zbatohet sistemi i qeverisjes elektronike për çdo aktivitet të mundshëm dhe për promovimin e shërbimeve të veçanta gjatë trajnimeve të profilizuara për grupet e veçanta të synuara (p.sh. të moshuar, njerëz me aftësi të kufizuar, njerëz me dëmtime në të pamur, etj.) 149 151 152 160 180 792
6-E ftoj shoqërinë dhe kolegët të jenë më aktivë në qeverisjen elektronike në mënyrë që sistemi të përmirësohet. 161 161 177 143 151 793
Data Mining Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
951 984 899 960 963 4757
1-Unë përdor rrjetet sociale dhe i shënoj të gjitha informacionet që kërkohen, madje edhe kur nuk është e obligueshme sepse jam i sigurt për privatësinë time. 142 174 157 166 154 793
2-Kam lexuar termat dhe kushtet e web faqes para se t'i pranoj ato. 158 178 138 165 154 793
3-Unë përdor dritaren e shfletuesit incognito për gjithë punën e rëndësishme në lidhje me shfletuesin e web-it. 155 169 154 150 165 793
4-Unë e di që faqet dhe rrjetet sociale përdorin informacionin që unë e jap, në mënyrë që të më sugjerojnë faqet dhe objektet të cilat mund të jenë interesante për mua. 169 154 145 160 165 793
5-Unë kam shënuar letër qeverisë time për promovimin e përdorimit të sigurt të internetit dhe për të mësuar si mbledhja e të dhënave mund të jetë e dobishme për komunitetet. 157 149 146 163 177 792
6-Më mbaj të përditësuar në lidhje me politikat e reja të privatësisë dhe kuptimin e termave si “internet cookies”, “GDPR”. 170 160 159 156 148 793
Shërbimet ndaj qytetarëve Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
917 962 962 954 960 4755
1-Unë I përdori aplikacionet që më lejojnë shërbime të shpejta, për shembull pagesat. 155 170 163 158 147 793
2-Unë e informoj komunën kur kam idea dhe praktika të reja në mënyrë që të reduktohet ndotja e ajrit dhe të përmirësohet jeta shoqërore. 154 163 158 165 153 793
3-Unë marr pjesë në aktivitete të qytetit dhe përpiqem të përfshijë njerëzit me qëllim të motivimit të mbështetjes shoqërore. 149 169 154 167 154 793
4-Kam shënuar një letër komunës time të zhvillohet një aplikacion për turizëm rreth objekteve që kanë interes. 162 150 160 162 158 792
5-Bashkëpunoj me shoqata dhe përmes meje si "urëlidhëse" propozojnë të shpërndajë shërbimet e qytetarëve. 147 159 174 153 159 792
6-Kam propozuar komunës time të zhvillohet një sistem për vëzhgim të problemeve dhe të bëhet një zgjidhje. 150 151 153 149 189 792
Qasje për të gjithë Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
907 908 1018 946 985 4764
1-Kam shënuar komunës time në lidhje me disa ndërtesa publike të paarritshme dhe për përdorimin e modelit universal në zhvillimin e shërbimeve. 155 145 161 160 173 794
2-Punoj në një vend ku kanë qasje të gjithë. 147 163 180 162 142 794
3-Në transportet e qytetit tim kanë qasje personat me aftësi të kufizuara. 151 135 171 150 187 794
4-Kur e përgadis një dokument kam kujdes që në planin urbanistik të kenë qasje të gjithë dhe të lexohet lehtë. 150 158 160 142 184 794
5-Kur takoj dikë me aftësi të kufizuar, kam kujdes që biseda ime të jetë me kuptim dhe mjedisi të jetë i qasshëm. 145 155 180 162 152 794
6-Kam gjetur aplikacione dhe teknologji të reja që janë krijuar për personat me aftësi të kufizuar, të cilat mund të përdorin të gjithë, gjithashtu i përdori edhe unë. 159 152 166 170 147 794